Eestis jõustus 1998. aasta 1. jaanuaril Euroopa Nõukogu Dopinguvastane konventsioon (Anti-Doping Convention), sellega muutusid konventsiooni põhimõtted Eesti riigile siduvaks.

 

26. novembril 2004. aastal ratifitseeris Eesti Vabariik Euroopa Nõukogu dopinguvastase konventsiooni lisaprotokolli (jõustus 01.03.2005), millega ühinenud riigid tunnustavad teiste riikide poolt läbiviidud dopingukontrolle.

 

Spordis dopingu kasutamise vastane rahvusvaheline konventsioon, nö UNESCO konventsioon, kiideti heaks Eesti valitsuse poolt 17. augustil 2007. aastal.

 

dokumendid

Illustratsioon Paul Marriott-Lloyd’i kommentaarist UNESCO konventsiooni kohta