KEELATUD AINETE JA KEELATUD VÕTETE NIMEKIRI 2020

WADA keelatud ainete ja keelatud võtete nimekiri 2020 on eesti keeles kättesaadav SIIT.

See nimekiri jõustus 1. jaanuaril 2020.

 

Kokkuvõte WADA 2020. aasta keelatud ainete ja keelatud võtete nimekirja muudatustest, võrreldes eelmise kehtiva nimekirjaga:

1.jaanuarist 2020 jõustus uus WADA keelatud ainete ja keelatud võtete nimekiri. Kui võrrelda seda hetkel kehtivaga, siis väga suuri muudatusi toimunud ei ole, ent mõned erisused siiski on.

 

Androgeense toimega anaboolsete steroidide senine alamjaotus eksogeenseteks ja endogeenseteks on ära kaotatud. Mitmetes rühmades on muudetud sõnastust täpsemaks. Geeni- ja rakudopingu (M3) teksti on ajakohastatud. Narkootilise toimega ainete (S7) kohta on lisandunud täpsustus, et keelatud on kõik optilised isomeerid. Kannabinoidide (S8) puhul ei ole muudatusi keelatud ainete hulgas, kuid lisatud on tingimusi nii looduslikku päritolu kui ka sünteetiliste kannabinoidide kohta.

 

Mõne keelatud aine kohta on lisandunud täpsustavat infot. Näiteks imidasooli derivaatide kasutamine on lubatud järgmiste manustamisviiside puhul: dermatoloogiline, nasaalne ja oftalmoloogiline (stimuleeriva toimega ained, S6).

 

Nimekirja on lisatud uusi aineid: metüülklostebool ja 1-epiandrosteroon (anaboolse toimega ained, S1); basedoksifeen ja ospemifeen (hormoonid ja metaboolsed modulaatorid, S4); oktodriin (1,5-dimetüülheksüülamiin) – aine, mida on leitud toidulisandite koostises (stimuleeriva toimega ained, S6). Lisaks on LGD-4033 nüüd nimekirjast leitav ka oma sagedamini kasutatava nimega – ligandrool (anaboolse toimega ained, S1).

 

Nimekirjast on eemaldatud argoon.

 

Jälgimisprogrammi on lisandunud uus aine – ekdüsteroon.

 

Täieliku ülevaate tehtud muudatustest leiate veebilehelt:

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/wada_2020_english_summary_of_modifications.pdf