Euroopa Nõukogu dopinguvastase konventsiooni ratifitseerimise seadus

Dopinguvastase konventsiooni lisaprotokoll

Kopenhaageni spordialane antidopingu deklaratsioon

 

Spordis dopingu kasutamise vastane rahvusvaheline konventsioon, nö UNESCO konventsioon, kiideti heaks Eesti valitsuse poolt 17. augustil 2007. aastal. Vaata UNESCO dopinguvastase konventsiooni täisteksti eesti keeles (lisadeta).