Dopinguvastane koodeks on raam dopinguvastasele süsteemile. Selle on heaks kiitnud kogu olümpialiikumine, samuti paljud maailma spordiorganid ja riiklikud dopinguvastased organisatsioonid. UNESCO spordis dopingu kasutamise vastase konventsiooni kaudu on seda tunnustanud enam kui 170 riiki. Eesti valitsus on juunis 2003. aastal allkirjastanud Kopenhaageni deklaratsiooni, millega riik tunnustab Maailma Antidopingu Agentuuri (WADA) põhimõtteid ning kohustub järgima WADA koodeksit.

Uus ja vana koodeks

Koodeks jõustus esimest korda 2004. aasta juulis. Esimesed muudatused hakkasid kehtima 1. jaanuaril 2009. Teine muudatuste kogum jõustus 1. jaanuaril 2015.

Maailma dopinguvastane koodeks 2015

Maailma dopinguvastane koodeks 2009

Koodeksi ingliskeelne terviktekst on kättesaadav Maailma Dopinguvastase Agentuuri veebilehelt. Peale koodeksi on WADA erinevate tehniliste ja tegevusvaldkondade jaoks töötanud välja ka rahvusvahelised standardid, mis hõlmavad keelatud ainete ja võtete nimekirja, testimist ja uurimist, raviotstarbelise kasutamise erandeid, laboreid ning eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitset.