Riias toimus Baltic NADO Symposium 2022

28.11.2022

9.-11. november toimus Läti pealinnas Riias „Baltic NADO Symposium 2022“, mille raames kohtusid Eesti, Läti ja Leedu antidopingu agentuuride juhid ja valdkondlikud spetsialistid. Lisaks osalesid kohtumisel Läti Haridus- ja Teadusministeeriumi spordiosakonna juhid. EADSE töötajad osalesid kohtumisel Erasmus+ täiskasvanuhariduse õpirände raames.

Kahepäevane seminar algas Eesti-Läti-Leedu ühise koostöömemorandumi allkirjastamisega. Memorandumi sisuks on ühine dopingutestimine Balti riikide osalusel toimuvatel karika- ja meistrivõistlustel, mille alusel testitakse süstemaatiliselt kõigi kolme riigi sportlasi piiride üleselt.

Koostöömemorandumi allkirjastamisele järgnesid paralleelsessioonid, mis võimaldasid valdkondade eest vastutajatel vahetada omavahel kogemusi ja jagada häid praktikaid. Sessioonide töögruppides arutleti spordieetika, koolitustegevuse, tulemuste haldamise, eriloa TUE ning spordivõistlustega manipuleerimise ennetamise teemadel. Seminarilt ei puudunud ka arutelud sporditurvalisuse temaatika üle. Läti Kergejõustikuliidu kommunikatsioonijuht, Euroopa Kergejõustikuliidu Noor Liider Rebeka Ozolniece tutvustas tehtud edusamme kergejõustikusisese käitumisjuhendi (Code of Conduct) väljatöötamisega ning edasisi eesmärke. On hea meel tõdeda, et EADSE poolt on Eesti spordis kasutamiseks välja töötatud turvalise spordi tagamise käitumisjuhend ning spordiorganisatsiooni kodukorra näidis. Lisaks on spordivõistlustega manipuleerimise ehk kokkuleppemängude ennetamine üks EADSE olulisi tegevusvaldkondi ning oma kogemuse jagamine Leedu ja Läti partneritele andis neile head suunised antud temaatikaga tegelemiseks. Erinevalt Eestist on Lätis ja Leedus kehtestatud kokkuleppemängude vastased sätted kriminaalseadustikus ning Leedu on kaasanud antidopingu agentuuri juurde eraldi töötaja, kelle vastutusalas on spordivõistlustega manipuleerimise vastane ennetustegevus. 

2023. aasta Balti kohtumise võõrustajaks on Eesti.

Uudises kajastatakse vaid autori seisukohta ning Euroopa komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe kasutamise eest.