Pressiteade 03.11.2020

SA Eesti Antidoping/Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus informeerib, et täna, 3. novembril 2020 algatati WADA koodeksi 2.10 rikkumise alusel distsiplinaarmenetlus ja määrati ajutine võistluskeeld suusaspordis tugipersonalina tegutsevale Aivar Rehemaale.           

Tuginedes Eesti Suusaliidu (ESL) poolt esitatud tõenditele ja meedias avaldatud infole on Aivar Rehemaa koostöös Mati Alaveriga ja tema vahendusel hankinud Soome suusaliidust ametliku kutse nii endale kui veel seitsmele Teie klubi AR Pro Team sportlasele (kes omavad ESL/FIS litsentsi) osavõtuks Soomes, Olosel perioodil 04.-25. novembrini 2020 toimuvasse treeninglaagrisse ja 25.-30. novembrini 2020 toimuvale Ruka maailma karikavõistluste etapile.

 

Juhime tähelepanu, et suusatreener Mati Alaverile on määratud järgnevad karistused:

  • Harju maakohtu poolt 14. novembril 2019 dopingu tarvitamisele kallutamise eest kokkuleppemenetluses 1-aastane kriminaalkaristus 1,5 aastase katseajaga;
  • Rahvusvahelise Suusaliidu FIS poolt: 4-aastane võistluskeeld WADA 2015/FIS 2016 dopinguvastase reegli 2.9 rikkumise eest 28.08.2019 – 27.08.2023.

2.9 Osavõtt

Abi osutamine, kihutamine, kaasa aitamine, kallutamine, ühine tegutsemine, varjamine või muu teise isiku poolne tahtlik osavõtt, millega kaasneb dopinguvastase reegli rikkumine, dopinguvastase reegli rikkumise katse või artikli 10.12.1 rikkumine.

Leiame, et A. Rehemaa koostöö näol M. Alaveriga on tegu keelatud seotusega ning on toime pandud Maailma dopinguvastase koodeksi reegli 2.10 rikkumine:

vt Artikkel 2. Dopinguvastaste reeglite rikkumised

2.10 Keelatud seotus

Sportlase või muu dopinguvastase organisatsiooni volialasse kuuluva isiku kutsealane või spordist tulenev seotus sportlase mis tahes tugiisikuga:

2.10.1 kes kannab võistluskeeldu, juhul kui ta kuulub dopinguvastase organisatsiooni volialasse;.

 

Dopinguvastase reegli rikkumine võib kaasa ja võistlus- ja tegevuskeelu määramise. Vastavalt Eesti dopinguvastastele reeglite (edaspidi EAD reeglid) p 10.3.5. järgi kehtib dopinguvastase reegli 2.10 rikkumisel võistluskeeld kuni kaks aastat, mida võib vähendada kuni ühe aastani sõltuvalt süü astmest ja muudest asjaoludest.

 Kuna tegu on tuvastatud rikkumisega siis EAD reeglite 7.7 ja 7.9.2. alusel on A. Rehemaale  määratud esialgne võistluskeeld alates teisipäevast, 03. novembrist 2020. Võistluskeeld laieneb kõigile võistlustele, üritustele või muudele tegevustele, mida korraldab, kutsub kokku, volitab või tunnustab FIS, Eesti Suusaliit või mis tahes muu Maailma antidopingu koodeksit järgiv organisatsioon.

EAD jätab omale õiguse keeldu muuta, arvestades uurimistoimingutel saadava infoga.

 

A.Rehemaa kirjalikku seletust toimunu kohta oodatakse hiljemalt reedeks 13. novembriks 2020

Lõpliku otsuse A. Rehemaa võistlus- ja tegevuskeelu osas teeb EOK põhikirja alusel moodustatud Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium

 

Lisad:

  • Maailma dopinguvastane koodeks:

eesti keeles – https://antidoping.ee/wp-content/uploads/2014/11/KOODEKS-2015-WADC-Final-et.pdf

inglise keeles – https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/wada_anti-doping_code_2019_english_final_revised_v1_linked.pdf

  • Eesti dopinguvastased reeglid:

https://www.antidoping.ee/wp-content/uploads/2014/11/Eesti-dopinguvastased-reeglid-uus-2015.pdf

  • Eesti Suusaliidu pressiteade 02.11.2020:

https://sport.err.ee/1154232/alaver-aitas-eesti-suusatajaid-esindavat-rehemaad-alaliit-keelas-koostoo

  • Delfi 31.10.2020: Eesti suusatajate paremik on koondunud Aivar Rehemaa ümber

https://sport.delfi.ee/news/suusatamine/murdmaasuusatamine/eesti-suusatajate-paremik-on-koondunud-aivar-rehemaa-umber?id=91538073

  • Delfi 02.11.2020: Rehemaa: tunnistan, et palusin Alaveri abi, kuid ei arvanud, et see on kuritegu

https://sport.delfi.ee/news/suusatamine/murdmaasuusatamine/rehemaa-tunnistan-et-palusin-alaveri-abi-kuid-ei-arvanud-et-see-on-kuritegu?id=91553247