SA Eesti Antidopingul on uus testijuht!

 

Alates 25.aprillist asus SA Eesti Antidoping (EAD) uue testijuhina tööle Triin Lepp. Konkursil osalenud kandidaatide seast valiti Triin välja, arvestades tema laialdasi teadmisi ja kogemusi rahvatervise valdkonnas, võõrkeelte oskust ning tema edukat avaliku sektori töökogemust inimeste ja protsesside juhtimisel. Tal on EBS ärijuhtimise bakalaureusekraad ning personalitȍȍ ja -arenduse magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist.

 

Testijuhi põhiülesanneteks on WADA koodeksist ja rahvusvahelistest standarditest lähtuvalt ning koostöös ekspertidega iga-aastase testiplaani koostamine, dopingutestide läbiviimise ning EAD dopingukontrolliametnike töö juhtimine ja koordineerimine.

 

Lisainfo: triin.lepp@antidoping.ee