parnu

Spordinädalal on Eesti Antidoping valmis läbi viima külalistunde koolides üle Eesti, et huvilised kooliõpilased saaksid teadlikumaks ausast dopinguvabast spordist, dopingu kasutamise riskidest ja teistest antidopingu teemadest.

 

Tunde on kolme tüüpi eri sihtgruppidele:

 

1. Tavakoolide gümnaasiumiosa õpilasi julgustatakse arutlema väärtustest ning ühiskonna suhtumisest dopingu suhtes.

2. Põhikooliastmele (7.-9. klass) viiakse läbi praktilisi ülesandeid ja aruteluteemasid spordi vaimust ning dopingu ohtudest.

3. Tavakoolide spordiklassidele ja spordikoolidele tutvustatakse sportlase õiguseid ja kohustusi, arutatakse sportlase elus esinevaid väljakutseid, soovi korral tutvustatakse dopingukontrolli läbiviimist.

 

Klassitunnid on aktiivset laadi, tunde viivad läbi Eesti Antidopingu hariduse ja koolituse projektijuht Elina Kivinukk koos antidopingu saadikutega. Antidopingu saadikud on noored endised sportlased, kes on saanud tundide läbiviimiseks spetsiaalse ettevalmistuse rahvusvahelise projekti prePLAY raames. prePLAY üheks prioriteediks on omaealiste õpe, sest noortelt noortele antav info mõjub sageli ehedamalt.

 

Tundide läbiviimise eest tasu ei küsita, mõnikord tuleb ette transpordikulude katmist. Kui spordinädalal läheks külalistundide organiseerimine kiireks, võib antidopingu saadikuid koolidesse kutsuda edaspidigi.

 

Tunni tellimiseks kirjuta elina.kivinukk@antidoping.ee või helista tel 5628 7762

 

2014. aasta kevadel viidi koostöös Eesti Spordimeditsiini klastriga SportEST läbi külalistunde üle 1000-le õpilasele 17st koolist üle Eesti. Vaata projekti kohta lisaks siit.