Spordinpuhtalt.ee kutsub kehalise kasvatuse õpetajaid programmi aktiivselt kasutama

 

Eesti Antidoping on valmis saanud uuendusliku e-õppeprogrammi „Spordin puhtalt“, mis aitab harrastussportlastel end harida nii dopinguvastase võitluse teemadel kui laiemalt tervise ja toitumise alal. Programm pakub häid võimalusi ka kehalise kasvatuse õpetajatele, et sisustada teoreetilisi tunde või pakkuda võimalusi kehalise tunnist vabastatud õpilastele.

 

Programmi sisu on koostatud Eesti erinevate ekspertide poolt: Margus Annuk, Gerd Kanter, Elina Kivinukk, Martin Loo, Kristjan Port, Raul Rebane, Eha Rünne, Eveli Saue, Arnold Tokko. Programmi elavdavad videod tunnustatud sportlastega ning mõtteharjutused, mille kaudu on kasutajal võimalik aktiivselt kaasa mõelda.

 

Kehalise kasvatuse õpetajatel on võimalik materjali soovitada referaadi koostamisel või teoreetilise tunni sisustamisel.

 

Kehalise kasvatuse tunnist vabastatutel on võimalik paluda läbida kodulehel olev test 11ne kontrollküsimusega. Testi läbimist kinnitab diplom, mille võib saata nii kasutaja kui ka kehalise kasvatuse õpetaja e-mailile.

 

Õppeprogrammis on mitmeid mõtteharjutusi ja mille tulemused saab saata nii läbiviijale kui ka õpetajale nii-öelda kontrolliks. Mõtteharjutustena võib näiteks sõlmida ausa spordi lepingu või koostada enda isiklikke vastuargumente levinud dopinguga seotud hoiakutele, kuid harjutusi on e-õppeprogrammis veelgi.

 

Programmi väljatöötamist on toetanud UNESCO dopinguvastase võitluse fond ja Eesti Kultuurkapital.

 

Lisainfo:

Elina Kivinukk

Eesti Antidoping

elina.kivinukk@antidoping.ee