Valminud eestikeelne sportlase juhend 2015. aasta koodeksist.

Allpool saab sirvida juhendit tervikuna või ainult huvipakkuvate osade kaupa. Ja kui sirvimine ei sobi, saab PDF-faili ka alla laadida siit.

Vaata kogu juhendit

 

Vaata ainult juhendi põhiosa

(sisaldab põhiteavet dopinguvastase võitluse kohta)

 

Vaata ainult dopingukontrolliprotseduuri

(sisaldab ka juhiseid alaealiste ning puudega sportlaste kohta)

 

Vaata ainult dopingutesti B-proovi avamisega seonduvat

(kui A-proov on osutunud positiivseks)

 

 

Sportlasena on teil teatud ülesanded ja kohustused. Need hõlmavad alljärgnevat.

– Te peate teadma ja täitma kõiki dopinguvastaseid eeskirju ja reegleid.
– Te peate vastutama selle eest, mida te manustate, see tähendab selle eest, mida te sööte ja joote ning mis võib sattuda teie organismi. Põhireegel on järgmine: kui miski on teie organismis, vastutate selle eest teie.
– Te peate olema proovide võtmiseks kättesaadav.
– Te peate teavitama meditsiinilist personali sellest, et nad ei tohi teile anda keelatud aineid ega kasutada teie suhtes keelatud võtteid. Te peate tagama ka selle, et mis tahes ravi, mida te saate, ei oleks koodeksiga vastuolus.
– Te peate tegema koostööd dopinguvastaste organisatsioonidega, mis uurivad dopinguvastaste reeglite rikkumisi.
Täpsemat teavet leiate maailma dopinguvastase koodeksi artiklist 21.1.