antidopingbackPyeongChang 2018 taliolümpiamängud

9. – 25. veebruar 2018

Antidopingu meelespea sportlastele

Kasutatud on materjale „IOC Anti-Doping Rules applicable to the Olympic Winter Games PyeongChang 2018“ ja “Olympic Winter Games PyeongChang 2018 Doping Control Guide” ning olümpiamängudel osalenud EAD testijate varasemaid kogemusi. Materjal on koostatud 3. jaanuaril 2018.

 

Peamised põhimõtted

• ROK-i PyeongChang OM-i dopinguvastaste reeglite aktsepteerimine on võistlustel osalemise eeltingimuseks. Need on kooskõlas WADA koodeksi ja rahvusvaheliste standarditega.
• PyeongChang OM-il kehtib WADA keelatud ainete nimekiri

 

Uus! Tegime sportlastele mõeldes väikese 10 küsimusega ankeedi, et saaks oma teadmisi kontrollida.

Lühilink siin, täidetav ka telefonis

(Allapoole kerides saab juurde lugeda lühikokkuvõtet PyeongChangi dopinguvastastest reeglitest)

 

 

Tähelepanekud ROK-i PyeongChang OM-i dopinguvastastest reeglitest

• Tehke kindlaks, kas vajate ravimi kasutamiseks raviotstarbelise kasutuse erandit TUE, vt lisaks siit. Kui sportlasel on kehtiv TUE, mis on saadaval ADAMSis, ei pea seda eraldi ROK-ile saatma. Kui sportlase TUE ei ole ADAMSisse sisestatud, on see vajalik sisestada või saata ROK-ile aadressil TUE@olympic.org 10. jaanuariks 2018.

• Olümpiamängude võistlusperiood on 1. veebruar – 25. veebruar. Sel ajal võib kõiki sportlasi testida. Võib võtta nii uriini- kui vereproovi.

• Võistlussisene periood on ajavahemik, mis algab 12 tundi enne võistlust, milles sportlane on osalejana registreeritud, ning kestab vastava võistluse ja võistlusega seotud proovi võtmise lõpuni. Võistlusväline periood on mis tahes ajavahemik, mis ei ole võistlussisene.
• Sportlased peavad teavitama oma asukohast, soovitatavalt ADAMSis, kirjeldades asukohta nii detailselt kui võimalik (lisada olümpiaküla kvartal, toa number, treeningu ajad ja kohad, reisiplaan).
• PyeongChang olümpiamängud on „süstlavabad“ („needle free“), välja arvatud meditsiinilisele personalile või neile, kel on vaja oma meditsiinilise seisundi tõttu ise süstida (nt diabeetikud), aga viimasel juhul on vajalik TUE olemasolu ning eelnevalt tuleb täita eraldi ankeet (injection declaration form, vt allpool).
• Olümpiamängude alal (“Olympic venue”) on keelatud kasutada simuleeritud mäestikutreeningu vahendeid (alpitelgid, hüpoksilised magamisseadmed), hapnikuballoone, krüoteraapia vahendeid jm.
• Dopingukontrolliprotseduur ning sportlase õigused ja kohustused dopingukontrollis on tavapärased. Eesti Antidoping soovitab alati kaasa võtta esindaja, vajadusel küsida küsimusi protseduuri kohta. Eelnevalt on hea üles märkida 7 päeva jooksul tarvitatud ravimid ja toidulisandid. PyeongChang Olümpiamängudel toimib kaelakaart isikut tõendava dokumendina nii sportlase kui ka dopingukontrolliametniku jaoks. Võimalik, et dopinguproovide transpordiks kasutatakse maismaatransporti (kasutatav antidopingu labor asub Seoulis) ning sel juhul ei ole dopingukontrollipurkide kilekotid vajalikud ja see ei ole dopingukontrolliprotseduuri rikkumine.
• Allpool materjalis “Olympic Winter Games PyeongChang 2018 Doping Control Guide” lk 10-18 on toodud võistluspaikade kaardid, kus näeb meditsiinipunkte ja dopingukontrollipunktide asukohti.

 

Soovite antidopingu kohta rohkem teada?

• Sündmuse ajal on sportlastele ja tugipersonalile avatud WADA antidopingu teabelaud mõlema Olümpiaküla söögisaalide juures.
• Kontrollige oma ravimeid Eesti Antidopingu ravimite andmebaasist või rahvusvahelisest andmebaasist GlobalDro. Mõlemal juhul salvestage otsingu tulemused (nt ekraanitõmmis, PDF vm).
• Lisa võib uurida Eesti Antidopingu kodulehelt, samuti võib pöörduda Eesti Antidoping töötajate ja EOK kontaktisikute poole.

 

 

Materjal Olympic Winter Games PyeongChang 2018 Doping Control Guide

 

OM-i meditsiinipunktides saadaolevate ravimite loetelu

 

ROK-i väljaantud PyeongChang OM-i dopinguvastaste reeglite täistekst (inglise keeles, PDF)

 

PyeongChang OM-i süstlavabad põhimõtted ja süsti deklaratsioonivorm (inglise keeles, PDF)

 

PyeongChang OM-il kehtivad põhimõtted simuleeritud mäestikutreeningu vahendite kohta (inglise keeles, PDF)

 

PyeongChang OM-i dopingujuhtumeid (sh ka hilisemat proovide taasavamist) menetleb Spordiarbitraažikohtu (CAS) juurde loodav antidopingu divisjon. See muudab OM-iga seonduva dopinguvastase võitluse sõltumatumaks. Allpool on toodud divisjoni töökord.

 

Spordiarbitraažikohtu (CAS) antidopingu divisjoni reeglite täistekst (inglise keeles, PDF)