Dopingu tarvitamine harrastusspordis on järjest enam muutumas rahvatervise arvestatavaks, kuid kurjakuulutavaks osaks. Kuigi seni on dopinguvastane võitlus keskendunud pigem tipp- ja võistlusspordile, siis järjest enam tuleb tähelepanu pöörata harrastussportlastele, kes tarvitavad keelatud aineid või võtteid enda isiklikes huvides. Nii on Eesti Antidoping otsustanud välja töötada e-õppeprogrammi, mis on suunatud harrastussportlastele ja nende treeneritele.

 

E-õppeprogrammi eesmärgid on:

– Jagada ajakohast antidopingualast teavet harrastussportlaste seas

– Pakkuda interaktiivset e-õppe platvormi, mis toetab kasutajate hoiakute kujundamist

 

Vaata e-õppeprogrammi Spordin puhtalt

sector_shs_fund_doping_sport_en

 

Loe, kuidas e-õppeprogrammi saavad kehalise kasvatuse õpetajad kasutada

 

Programmi väljatöötamist toetab UNESCO dopinguvastase võitluse fond, kinnitades, et projekt on uudne ja annab head eeskuju ka teistes riikides.

 

Lisainfo: info@antidoping.ee