Sportlaste dopinguvastaste õiguste akt – eestikeelne tõlge

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse kodulehe rahvusvaheliste standardite alamjaotuses on nüüd üleval WADA täitevkomitee poolt heaks kiidetud dokument – sportlaste dopinguvastaste õiguste akt ja seda eestikeelse versioonina.

Dokumendi eesmärk on tagada, et sportlaste dopinguvastase tegevusega seotud õigused on selgelt sätestatud, tutvumiseks kättesaadavad ja kõikjal kehtivad. Akt on koostatud pärast põhjalikku nõupidamist erinevate maailma sportlastega ning see sisaldab neid õigusi, mida sportlased peavad enda jaoks eriti tähtsaks.

Akt koosneb kahest osast. Esimeses osas on märgitud koodeksis ja rahvusvahelistes standardites sisalduvad õigused. Teine osa sisaldab sportlaste soovituslikke õigusi. Neid õigusi ei ole sätestatud koodeksis ega rahvusvahelistes standardites, kuid sportlased soovitavad need dopinguvastastel organisatsioonidel hea tavana kehtestada.

Tutvu sportlaste dopinguvastaste õiguste aktiga SIIN.