Alates 2015. aasta algusest hakkas maailma dopinguvastases koodeksis kehtima uus dopinguvastane reegel – keelatud seotus (koodeksi artikkel 2.10). See tähendab, et sportlane ei tohi teha koostööd juhendajate, treenerite, arstide või muude isikutega, kellele on määratud võistluskeeld dopinguvastase reegli rikkumise tõttu või kes on kriminaalkorras või kutsealase distsiplinaarmenetluse raames mõistetud süüdi dopinguga seotud teos. Sportlase seotus sellise tugiisikuga on dopinguvastase reegli rikkumine, kui sportlasele on antud sõnaselge hoiatus end niisuguse isikuga mitte siduda.

 

Mis on keelatud seotus? (väljavõte WADA sportlase juhendist)

On mitmeid laia kõlapinda leidnud näiteid olukordade kohta, kus sportlased jätkavad koostööd juhendajatega, kelle tegevus on keelatud, või muude isikutega, kes on väärteo või kriminaalkorras süüdi mõistetud sportlikku sooritust parandavate ainete andmise eest.

 

Koodeksi 2015. aasta alguses kehtima hakkava uue sätte kohaselt tähendab teie seotus sellise tugiisikuga dopinguvastase reegli rikkumist, kui teile on antud sõnaselge hoiatus end niisuguse isikuga mitte siduda.

 

Näiteks on niisuguseks keelatud seotuseks treenimis-, strateegia-, toitumis- või ravialase nõuande saamine, samuti nõustamise, ravi või retseptide saamine. Lisaks sellele ei tohi selline sportlase tugiisik töötada agendi või esindajana. Keelatud seotusega ei pea kaasnema mis tahes vormis hüvitise maksmist.

 

Keelatus seotuse väljaselgitamine skeemina

Allpool on selgitatud protsessi, kuidas toimub keelatud seotuse väljaselgitamine. Skeemi on välja töötanud Singapuri antidopingu agentuur, seetõttu on inglise keeles. Lähiajal tõlgitakse ka eesti keelde.

 

Vaata WADA kodulehelt ülemaailmset nimekirja diskvalifitseeritud abipersonalist