Tutvu meie meeskonnaga: Sporditurvalisuse koordinaator Ilona Kivisik

21.06.2022

Meil on hea meel tutvustada Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA meeskonnaliikmeid, kes aitavad edendada ausat, eetilist ja turvalist sporti ning liikumisharrastust koostöös ühiskondlike, riiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Millega Ilona praegu tegeleb?

Saame tuttavaks Ilonaga! Sporditurvalisuse koordinaatorina on tema peamiseks tööülesandeks spordis esineva diskrimineerimise, väärkohtlemise, ahistamise ja muu ennetustegevuse koordineerimine. Hetkel töötab Ilona EADSEs poole kohaga ning seetõttu on tema tööaeg paindlik. “Tööpäevad on tavalised – sellised nagu ilmselt enamusel. Tööd tehes tuleb tegeleda enda ülesannetega, genereerida ideid ja neid ellu viia. Lisaks tuleb käia kohtumistel, mille tulemusel saame arendada koostööd ja viia läbi enda valdkonda puudutavaid koolitusi. Hommikud algavad mul tavaliselt spordiuudiste lugemisega ning lõppevad AK spordiuudiste vaatamisega,” kirjeldas Ilona.

Millega tegeles Ilona enne EADSEt?

Ilona on omandanud rakenduskõrghariduse Tallinna Majanduskooli õigusteenistuse erialal, bakalaureusekraadi Tallinna Ülikoolis kehakuluuri erialal ning lisaks on ta lõpetanud Sisekaitseakadeemia Politseikolledži Politseikooli politsei eriala. Hetkel omandab ta magistrikraadi Tallinna Ülikoolis kehakultuuri õpetaja erialal.

Enne EADSEsse tööle asumist töötas Ilona 13 aastat politseis. “Seal töötasin liikluseriüksuses (Julgestuspolitseis). Minu tööülesanded olid läbi aastate mitmekülgsed – kaebuste lahendamine, selgitustaotlustele vastamine, analüüside ja aruandluste koostamine, asutuse esindamine kohtus, videofailide töötlemine, ürituste organiseerimine, välitöötajatele vajaminevate vahendite soetamine jne. 2021. aasta sügisel töötasin paralleelselt EADSE’le Haabneeme Koolis kehalise kasvatuse õpetajana,” ütles Ilona.

Kuidas Ilona EADSEsse sattus?

Ilona oli uue töökoha otsingul ja kuna sport on temaga paelunud läbi elu, siis vaatas ta organisatsioone, kes on seotud spordiga. Õnnelike asjaolude kokkusattumisel kuulis Ilona EADSE tegevusest enda sõbrannalt. Ta uuris pisut ja tema üllatuseks tundusid teemad millega EADSE tegeleb nii põnevad, et ta võttis julguse kokku ja pani enda CV koos motivatsioonikirjaga teele. Seejärel kutsuti Ilona vestlusele, kus ta käis kolm korda. Lisaks pidi ta tegema proovitöid kuni sai lõpuks „jah“ sõna.

Ilona teekond ja saavutused EADSEs

“Minu valdkond, millega spordiringkonnas tegeletakse, on uus ja alles arenemisjärgus. Mitte et teema uus oleks, aga turvalisusele on hakatud rohkem tähelepanu pöörama, sest päevavalgele tulnud juhtumid on andnud selge sõnumi, et teemaga tuleb tegeleda. Eesmärk on luua turvalisem ja avatum spordikeskkond. Võttes arvesse Eesti juhtumeid ja rahvusvahelist praktikat, valmis koostöös kolleegidega alaliitudele näidisjuhend, mis reguleerib spordiringkonnas aktsepteeritavat käitumist, sealhulgas ka menetlust. Tegemist on suure sammuga, et anda selge sõnum, milline käitumine on lubatud ja milline mitte,” ütles Ilona.

Mida meeldib Ilonale vabal ajal teha?

Ilona on rahvusvaheliselt (IKO) tunnustatud lohesurfi instruktor ja EOK purjetamise abitreener. Kolmel suvel on ta laiemalt veesporti edendanud, korraldades lastele laagreid, õpetades neile mereohutust ja erinevaid surfistiile, ning meisterdanud ja mänginud lastega erinevaid sportlikke mänge. Kui töö võimaldab, viib Ilona läbi lohesurfikoolitusi.

Vabal ajal meeldib talle olla kodus ja nokitseda, et tema kodu veel paremaks saaks. Ilonale meeldib ka reisida, nii lennuki kui jahiga või enda ehitatud karavaniga kämpida. Ta oskab nautida head sööki, veini ja seltskonda. Lisaks, nagu eelpool juba välja tuli, meeldib Ilonale väga surfata ja purjetada.