Kutsume teid üles kasutama ja levitama koolispordi ning kehalise kasvatuse alastes koolitustegevustes muuhulgas ka Eesti Antidopingu e-õppekeskkonna https://spordipuhtalt.ee/ võimalusi. Distantsõppega seoses on tegu väga hea täiendava variandiga, et pakkuda õpilastele lisaks kehalistele harjutustele ja ülesannetele paralleelselt teoreetiliste teadmiste omandamist (sh teadmisi ausa mängu ja puhta spordi teemadest).

SA Eesti Antidopingu (EAD) kui puhta spordi eestvedaja e-õppe keskkonnas on võimalik osaleda tasuta veebikoolitusel – läbida e-õppe programm, vaadata õppevideoid, lugeda lisamaterjali ja testida oma teadmisi antidopingualase küsimustiku abil. Peale testi edukat sooritamist saab osaleja endale saata 2 akadeemilise tunni mahuga kursuse läbimist tõendava diplomi, seda e-posti teel.

Veebikeskonda on väga mugav kasutada abivahendina kehalise kasvatuse tunnis, pakkumaks harivat teavet ja põnevaid fakte dopingu kahjulikkuse kohta, seda ka harrastusspordi võtmes.

VAATA LISA   https://spordipuhtalt.ee/

Andmaks edasi antidopingualaseid teadmisi ja tutvustamaks lastele ja noortele ausa mängu reeglite jälgimist ning õigete valikute tegemist spordis palume kindlasti edastada käesolev informatsioon õpilastele, kes osalevad või soovivad osaleda erinevatel koolispordi ja spordialade võistlustel. Samuti soovitame seda koolituskeskkonda kasutada õpilaste kehalise kasvatuse aineõppe raames.