WADA dopingureeglite rikkumiste raport 2019

22.12.2021

Maailma dopinguvastase agentuuri (WADA) 20. detsembri raportist ilmneb, et 2019. aastal WADA akrediteeritud laborites analüüsitud 278 047 dopinguproovist raporteeriti halb analüütiline leid (AAF) ehk lihtsamalt öeldes positiivne dopinguproov 1% juhtudest. Nende hulgast 1535 korral määrati reaalne karistus (57%) ning 20% on siiani lahenduse ootel. Lisaks:

  • 77% karistuse saanutest olid mehed ning 23% naised
  • karistusi määrati 115 eri riigi sportlastele
  • kokku raporteeriti AAF 83 spordiala distsipliinilt
  • 75% AAFidest olid võistlussisesed proovid ja 25% võistlusvälised

Dopingureeglite rikkumiste statistika spordialade lõikes:

  • 22% Kulturism
  • 18% Kergejõustik
  • 14% Jalgrattasport
  • 13% Tõstesport
  • 9% Jõutõstmine
  • 7% Jalgpall

Enim rikkumisi tuvastati Venemaa (19%), Itaalia (18%) ja India (17%) sportlaste hulgas.

Atüüpilisi leide ning muid dopinguvastaste reeglite rikkumisi tuvastati 377 korral, mida on 34% võrra enam kui 2018. aastal. Selle hulgast 351 juhul määrati karistus sportlastele ning 26 korral sportlase tugipersonalile.  Märkimisväärne osa nimetatud juhtumitest tuvastati põhjaliku uurimistöö ning luureandmete kogumise tulemusena. WADA pöörab tähelepanu vilepuhumisplatvormi „Speak Up!“ efektiivsusele, mis on julgustanud aina enam sportlasi ja nende tugipersonali võimalikest dopingureeglite rikkumistest teavitama. Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse kodulehel on samuti olemas vihjeliin, kuhu on võimalik sellisest kahtlasest tegevusest teada anda jagades olulist informatsiooni. Lisaks tõhusale dopinguvastasele ennetustööle (testimine ja koolitustegevus), avaldab dopingu kasutamise ennetamisele positiivset mõju sportlaste bioloogiliste passide pikaaegne säilitamine, mis annab lisaks hilisema analüüsimise võimalusele ka lisandväärtust teadusuuringute teostamisel.

Eesti dopingureeglite rikkumiste arv 2019. aasta lõikes oli 10 (1,7%, lõpule viidi ka 2018 AAFid). Enim rikkumisi tuvastati kulturistide ja suusatajate seas.

World Anti-Doping Agency