WADA sõltumatud vaatlejad (sh mõned WADA töötajad, rahvusvaheliste alaliitude esindajad jm) jälgisid Rio Olümpiamängude jooksul testimistegevuse läbiviimist: kuidas testimist planeeriti ja mil moel läbi viidi, kuidas sportlased leiti, kui palju testimisi toimus jne. Lisaks tehti tähelepanekuid Rios tegutsenud antidopingu labori töö kohta.

 

Leiti mitmeid vajakajäämisi, aga ka kiitust väärivat.

 

Toome allpool raporti täismahus. Soovitame lugemist, et mõista paremini erinevaid testimise planeerimise ja läbiviimisega seotud üksikasju.

 

Lae ja loe WADA komisjoni tähelepanekuid