1. veebruarist alustab EADSEs tööd juhtivuurija Remo Perli

01.02.2022

Juhtivuurija ülesandeks on diskrimineerimisvaba, eetilise ja ausa spordi rikkumiste avastamine ja uurimine nii dopingu, kokkuleppemängude, väärkohtlemise jm spordieetika valdkondades. Remo on varasemalt töötanud keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroos, muuhulgas tegelenud ka spordikorruptsiooni juhtumitega.

Remo sõnul näeb ta uurimistegevuse põhieesmärgina eelkõige tasakaalu leidmist spordisüsteemi usaldusväärsel toimimisel ja suutlikkust seda hoida. Ühelt poolt tähendab see spordis ja spordijuhtimises toime pandud rikkumiste võimalikult varajast avastamist ja rikkujate vastutusele võtmist, minimiseerides seega sportlastele, spordialadele ja kogu spordile tervikuna tekkivat otsest kahju. Teisalt on aga oluline kitsaskohtade väljaselgitamine ja lahenduste leidmine olukordades, mis võivad teadlikult või teadmatult viia ebaõigete otsusteni. Olgu need siis erinevad  arusaamad kokkulepitud reeglite tõlgendamisel, regulatsioonide puudulikkusest tulenev või ebapiisav kommunikatsioon. Varasem politseitöö kogemus on õpetanud teda nägema igas asjas väikseid kuid sageli olulist tähtsust omavaid detaile ja alati ära kuulama ja suhtlema erinevate osapooltega. Samasugused tööpõhimõtteid on plaanis rakendada ka EADSE uurimistegevuses.