Spordivõistlustega manipuleerimise vastase konventsiooni allkirjastanud riiklike kontaktpunktide esindajad, kes moodustavad niinimetatud Kopenhaageni Grupi, kogunesid eelmisel nädalal Šveitsi väikelinnas Macolin’is, kus 10 aastat tagasi nimetatud konventsioon Euroopa Nõukogu poolt vastu võeti.

Kohtumisel tehti kokkuvõtteid viimase 10 aasta edusammudest ning pandi paika tuleviku sihid antud valdkonnas. Töögrupid andsid ülevaate oma tegevusest ning valitud riigid jagasid oma kogemusi võitluses kokkuleppemängude vastu. Väliste ekspertidena olid esindatud Rahvusvaheline Olümpiakomitee, UEFA ning ULIS.

Eesti esindajana tegi EADSE kokkuleppemängude ennetustegevuse koordinaator Kalle Roos ettepaneku moodustada uus töögrupp, kus saab suurema fookuse pöörata sportlaste, treenerite ja kohtunike koolitusele ning teadlikkusele kokkuleppemängude osas. Ettepanek kiideti heaks ning sellele tuli väga positiivset vastukaja ning ettepanekuid.

„Kuna kokkuleppemängud on väga rahvusvaheline probleem, siis on väga hea meel näha, et Kopenhaageni Grupis toimib koostöö väga hästi ning kõik on valmis üksteist aitama,“ kommenteeris Roos. „Macolin’is käsitleti lisaks ka väga praktiliselt suurte spordivõistluste jälgimist, mis meid sel suvel ees ootavad, ehk Pariisi olümpia ja jalgpalli EM Saksamaal.

Foto: BASPO / Charlène Mamie