WADA juhised seoses glükokortikoidide kasutamisega sportlastel

27.12.2021

WADA (Maailma dopinguvastane agentuur) avaldas oma kodulehel juhised seoses muudatustega glükokortikoidide manustamise lubatavuse osas. Glükokortikoidid on meditsiinilised ravimid, mida kasutatakse sagedasti mitmesuguste haigusseisundite korral. Ravimina on nendel põletikuvastane, valuvaigistav, allergiavastane ning immuunsüsteemi pärssiv toime. Glükokortikoidid on hõlpsasti kättesaadavad mitmetes preparaatides ning neid manustatakse erinevatel viisidel nii lokaalselt (nt nahakaudne, ninna, silma, kõrva) kui ka süsteemselt.

Glükokortikoididel on oma kataboolse (lagundava) toime tõttu anaboolsete steroididega sarnane keemiline struktuur, kuid sellest olenemata ei tekita nad androgeensetele anaboolsetele steroididele omaseid füsioloogilisi efekte inimese organismis. Glükokortikoidide manustamisel, nagu ka iga teise ravimi puhul, võivad kaasneda teatud kõrvaltoimed ja võimalikud riskid ning seda ennekõike pikaajalise tarvitamise tagajärjel. Võttes arvesse selle kasutamisega kaasnevaid riske, peaksid kõik arstid sportlasi võimalikest ohtudest eelnevalt teavitama ning tegema glükokortikoidide kasutamise otsuse läbimõeldult.

Sportlased on osa laiemast ühiskonnast ning neil on tahes tahtmata samasugused terviseprobleemid või vigastused, mille raviks võib glükokortikoidide tarvitamine olla sageli sobivaim variant. 30 eri riigis 603 spordiarsti seas läbi viidud uuringust ilmnes, et enam kui 85% sportlase meditsiinipersonalist oli harjumuslikult manustanud sportlastele glükokortikoide või soovitanud nende kasutamist.

Glükokortikoidid ja WADA keelatud ainete ja meetodite nimekiri

Alates 1. jaanuarist 2022 on võistlussiseselt keelatud kasutada kõiki süstitavaid glükokortikoidide, sh ka paikseid süste näiteks liigesesse, naha alla jm. Samuti on keelatud suukaudne manustamine, näiteks oromukosaalne (ravimi manustamine suuõõnde), bukaalne (ravimi manustamine põseõõnde süsteemse toime saavutamiseks), gingivaalne (ravimi manustamine igemetele) ja sublingvaalne (ravimi manustamine keele alla süsteemse toime saavutamiseks). Loe täpsemalt siit.  Glükokortikoidide kasutamine mis tahes viisil võistlusväliselt on ja jääb lubatuks. Küll aga võib võistlussisene dopinguproov sisaldada jälgi glükokortikoidide manustamisest (halb analüütiline leid – AAF), isegi juhul, kui neid on tegelikkuses tarvitatud võistlusvälisel perioodil. Juhul, kui sportlane manustab oma tervisliku seisundi parandamise eesmärgil glükokortikoide ning muud ravialternatiivi ei ole, on eriloa TUE taotluse esitamine ainuõige samm. Glükokortikoidide kasutatakse tihti ettenägematute krooniliste haiguste raviks ning skeletilihaskonna akuutse (ägeda, terava) vigastuse korral.

Lubatud on inhaleeritavad glükokortikoidid, samuti intranasaalsed pihustid, oftalmoloogilised tilgad, perinaalne (päraku kaudu) ja dermaalne (naha kaudu) manustamine, hambaravis intrakraniaalne manustamine ning nimetatud viisidel glükokortikoidide kasutamine ei vaja TUE-t.

Kui sportlane esitab TUE taotluse (koos raviarsti poolt kinnitatud, põhjalikuhaiguslooga) glükokortikoidide manustamise kohta vaid meditsiinilistel eesmärkidel, võidakse TUE taotlus rahuldada ka tagasiulatuvalt. Kui TUE-t ei rahuldata, võib halb analüütiline leid (AAF) kaasa tuua karistuse. Kõik spordiarstid peaksid tutvuma glükokortikoidide organismist elimineerumise perioodiga, mida on kirjeldatud WADA 2022 keelatud ainete ja meetodite nimekirja selgitavates märkustes. TUE taotlemisest (seoses glükokortikoididega) saab rohkem lugeda SIIT.

Glükokortikoidide organismist elimineerumise periood

Jälgi glükokortikoidide kasutamisest on võimalik uriiniproovis tuvastada olenevalt manustamisviisist ja -annusest päevi kuni nädalaid peale tarvitamist. Seega peaksid sportlased järgima minimaalset glükokortikoidide organismist elimineerumise perioodi.

Järgnevas tabelis tähendab glükokortikoidide organismist elimineerumise periood aega, mil ravimit viimati manustati kuni võistlussisese perioodi alguseni:

 

WADA keelatud ainete ja keelatud meetodite nimekiri 2022: