9. detsembril tähistatakse rahvusvahelist korruptsioonivastast päeva! #UnitedAgainstCorruption #IACD2020 #RecoverBetter

Eesmärgiga tõsta teadlikkust korruptsioonist selle vastu globaalselt võidelda kehtestas ÜRO 2005.a. korruptsioonivastane maailmakonventsiooni, mille rakendamisel nimetati 9.detsember rahvusvaheliseks korruptsioonivastaseks päevaks.

Korruptsioonivastase 2020.a. päeva motoks on “RECOVER with INTEGRTY”, mis tähendab, et COVID-19 pandeemiast taastumine peaks toimuma vaid ausatel ja eetilistel alustel, sh spordis.

Ülemaailmse sporditööstuse väärtuseks hinnatakse ühes aastas 756 miljardit USA dollarit (ca 50-kordne Eesti riigieelarve) ning kahtlemata on sellele mõju avaldamas COVID-19 pandeemia.

Pandeemiast tulenevalt oleme näinud 2020. aastal drastilisi muudatusi rahvusvahelises spordikalendris ning see on omakorda mõjutanud spordivaldkonnas tegutsevate inimeste töökohti ning sissetulekuid. Spordiorganisatsioonid näevad igapäevaselt vaeva selle nimel, et antud kriisis ellu jääda, kuid hoolimata suurtest jõupingutustest kerkivad esile ennenägematud probleemid ja olukorrad. Sellistel keerulistel aegadel tõusevad paratamatult esile mitmed kuritegelikud rühmitused ja korrumpeerunud tegutsejad, kes ebaseaduslikult habrast situatsiooni ära kasutades proovivad endale sellest kasu tekitada.

Eetika ja ausa spordi põhimõtete tugevdamine spordimaailmas on ülioluline, et ülemaailmsest pandeemiast taastumine toimuks rahumeelselt ja normaalses arengus.

Valitsused, erasektor, valitsusvälised organisatsioonid, meedia ja kodanikud kogu maailmas ühendavad oma jõud selle kuriteoliigi vastu võitlemiseks. Eestis on spordikorruptsiooni teema tõstatunud seoses dopinguskandaalidega ja kokkulepemängudega, mille ennetamiseks asutas Eesti Olümpiakomitee uue sihtasutuse – Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA.

Lisainfo:

  1. http://www.anticorruptionday.org/actagainstcorruption/en/scenarios/scenario-6.html
  2. http://www.anticorruptionday.org