Ausa spordi eeskujuks valiti võimlemisliidu juht Natalja Inno

18.01.2023

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus (EADSE) valis 2022. aasta ausa spordi eeskujuks Eesti Võimlemisliidu peasekretäri Natalja Inno. Ausa spordi eeskuju tiitli pälvib inimene, kes on on aidanud edendada diskrimineerimisvaba, eetilist ja puhast sporti. 

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse juhi Henn Vallimäe sõnul on ausa spordi tähendus palju laiem kui keelatud ainete vältimine. “Meie valdkonna tööst on nn dopingujaht lihtsalt kõige silmatorkavam olnud. Samas on ausa spordi tagamiseks vaja ka näiteks seda, et välistatud oleks sportlaste väärkohtlemine ja ahistamine, et kinni oleks peetud kõigist mängureeglitest ning välditakse võistlustulemustega manipuleerimist,” loetles Vallimäe.

“Neid EADSE tegevussuundasid arvesse võttes otsisimegi lõppenud aastal kõige enam silma paistnud inimest ja leidsime, et Natalja Inno on seda tunnustust väärt,” lisas ta.

Natalja Inno on EADSE hinnangul silma paistnud võimlemisliidus positiivse ja eesrindliku tegevusega, mis on loonud eeldused turvalise keskkonna tekkimiseks, kus iga laps ja noor saab sportimisest rõõmu tunda. “Näiteks on Eesti Võimlemisliit Inno eestvedamisel võtnud kasutusele EADSE poolt välja töötatud sporditurvalisuse- ja võistlustega manipuleerimise ennetamise näidisreeglid,” tunnustas Vallimäe silmapaistvat panust ausa spordi põhimõtete juurutamisel. Varasemalt on Inno läbi viinud väärkohtlemise ennetamise koolitusi Narvas ning andnud oma panuse ka sporditurvalisuse koolitusmaterjalide tõlkimisse. 

Sel aastal esmakordselt ausa spordi eeskuju tiitli välja andnud EADSE jätkab ausa spordi eestvedajate tunnustamist ka järgnevatel aastatel. “Spordis saavutatakse olulisi tulemusi ka neis valdkondades, mis ei ole sentimeetrite või sekunditega mõõdetavad. Lisaks sellele, et kuskil on need, kes proovivad ausa spordi reeglitest kõrvale hiilida, on ka teised, kes ausa spordikeskkonna saavutamise nimel tublisti pingutavad. Ka nende pingutusi tuleb esile tõsta ja hinnata,” selgitas Vallimäe tiitli kasutuselevõtu vajadust.

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse eesmärk on edendada Eestis diskrimineerimis vaba, eetilist ning ausat sporti. Sihtasutus koostab reegleid ja juhiseid, tõstes spordis osalejate teadlikkust läbi koolituste ja nõustamise ning teostades kontrolli ja järelevalvet. Organisatsiooni tegevus on suunatud sportlastele, spordi tugipersonalile ja spordiorganisatsioonidele. 


Lisainfo ja kommentaarid:

56 95 82 45

press@eadse.ee

Foto autor: Eesti Olümpiakomitee