2015. aastast hakkab jõustuma uus maailma dopinguvastane koodeks.

Valminud on koodeksi eestikeelne tõlge, lisaks ka tõlge kahest rahvusvahelisest standardist: raviotstarbelise kasutamise erandite ning eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse rahvusvaheline standard. Ülejäänud standardid on veel tõlkimises ja avaldatakse lähiajal.

Koodeksi ja standardite ametlikku teksti hoiab WADA ning see avaldatakse inglise ja prantsuse keeles. Kui tõlked on ingliskeelse tekstiga vastuolus, lähtutakse ingliskeelsest tekstist.

 

WADA 2015. aasta koodeks on leitav siit

Rahvusvahelised standardid leiab siit

 

Lisainfo:

Kristel Berendsen

Juhatuse liige

Tel 5289062

E-post kristel.berendsen@antidoping.ee