Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee kinnitas Eesti dopinguvastase distsiplinaarkolleegiumi uueks liikmeks Jarek Mäestu.

 

Jarek Mäestu on spordibioloogia dotsent, kes igapäevaselt töötab Tartu Ülikooli spordibioloogia ja füsioteraapia instituudis. Oma teadusalases tegevuses on Jarek Mäestu keskendunud peamiselt uurimisvaldkondadele, mis on seotud treeningu füsioloogia, treeninguõpetuse ja ületreeningu teemadega.

 

Jarek Mäestu asub dopinguvastases distsiplinaarkolleegiumis täitma selle pikaajalise liikme professor Rein Haljandi poolt vabanenud kohta. Rein Haljand informeeris oktoobri lõpus Eesti Olümpiakomiteed ja Eesti dopinguvastase distsiplinaarkolleegiumi liikmeid, et soovib kolleegiumi tegevusest taanduda.

 

Eesti Olümpiakomitee presidendi Neinar Seli sõnul on Rein Haljandi panust dopinguvastasesse võitlusesse ja Eesti spordi arengusse laiemalt raske ülehinnata. „Rein Haljand on panustanud oma energiat ja teadmisi spordi hüvanguks pikki aastakümneid ja seda väga erinevates valdkondades. Dopinguvastase distsiplinaarkolleegiumi liikmena tehtav töö ei pruugi alati olla just kõige meeldivamate killast, kuid valemängijate tegevuse takistamine on olümpiaväärtuste ja ausa mängu põhimõtete hoidmise üks nurgakividest. Tänan prof Rein Haljandit tõhusa töö eest puhtama ja ausama spordi nimel,“ avaldas Seli tänu ja tunnustust nüüdseks endisele Eesti dopinguvastase distsiplinaarkolleegiumi liikmele Rein Haljandile.

 

Seli lisas: „Rein Haljandi poolt vabastatud koha täitmisel järgisime põhimõtet, et uue liikme üldine profiil oleks seotud teadustegevusega spordivaldkonnas. Kolleegiumi jaoks on oluline omada kõrget ekspertiisi võimekust erinevates valdkondades. Kolleegiumi uue liikme Jarek Mäestu süvateadmised spordifüsioloogiast ja treeningõpetusest aitavad Eesti dopinguvastast võitlust hoida jätkuvalt kõrgel tasemel.“

 

Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium arutab ja menetleb dopinguvastaste reeglite rikkumise juhtumeid ning otsustab dopinguvastaste reeglite rikkumise tagajärgede kohaldamise üle.

 

Kolleegiumi koosseis:

Margus Mugu (esimees)

Marek Kaleta

Siim Schneider

Toomas Tõnise

Jarek Mäestu