Warning: Undefined array key "file" in /data01/virt98264/domeenid/www.eadse.ee/htdocs/wp-includes/media.php on line 1686

 

5.-7. novembril 2019 toimus Poolas Katowices Maailma Antidopingu Agentuuri WADA 5. maailmakonverents World Conference on Doping in Sport. Konverentsil osales kokku enam kui 1500 antidopingu valdkonnaga tegelevat eksperti ja spetsialisti erinevatest valitsusasutustest ja spordiorganisatsioonidest, sportlaste ja meedia esindajaid. Eestit esindasid SA Eesti Antidopingu juhatuse liige Henn Vallimäe ja testijuht Triin Lepp ning spordi asekantsler Tarvi Pürn ja spordiosakonna nõunik Kaarel Nestor kultuuriministeeriumist.

 

Konverentsil tutvustati Maailma dopinguvastase programmi uuenevaid regulatsioone. Programm ise on kolmetasandiline: 1) koodeks 2) rahvusvahelised standardid ja tehnilised dokumendid 3) kogemuste ja juhiste mudelid. Peatähelepanu pöörati uuele, 2021.a. jõustuvale Maailma antidopingu koodeksile ning juba kehtivate rahvusvaheliste standardi uuendustele ja kahele uuele standardile, selgitades nende tehnilisi üksikasju ja positiivset mõju puhtale spordile. Rahvusvaheliste standardite eesmärk on ühtlustada dopinguvastaste programmide eest vastutavate organisatsioonide tegevust ning nende järgimine on kohustuslik. Kehtivad rahvusvahelised standardid on Testimis- ja uurimisstandard ISTI, Raviotstarbelise erandi kasutamise standard TUE, Laborite standard ISL, Eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse standard ISPPPI, Koodeksi järgimise ja hindamise standard ISCCS), Lisaks käsitleti kahte uut standardit: Koolitusstandard (ISE) ja Dopingureeglite rikkumise menetlemise standardit (ISRM). Koos samuti rahvusvahelise standardi staatuses oleva Keelatud ainete ja meetodite nimekirjaga on alates 2021.aastast lisaks koodeksile kasutusel 8 rahvusvahelist standardit.

 

Konverentsil tutvustati WADA täitevkomitee poolt heakskiidetud Sportlaste dopinguvastaste õiguste dokumenti Athletes’ Anti-Doping Rights Act, ning võeti vastu Katowice Declaration. Pöördumine, millega kutsutakse üles kõiki dopinguvastases võitluses osalejaid – spordiliikumisi, valitsusi, dopinguvastaseid organisatsioone, sportlasi jt tugevdama oma jõupingutusi koostöö tugevdamise ning ressursside suurendamise osas.

Konverents lõppes WADA täitevkomitee koosolekuga, kus kinnitati uue koodeksi ning uuendatud standardite jõustumine aastal 2021, ning valiti uueks WADA presidendiks praegune Poola Spordi- ja Turismiminister Witold Bańka. Uuele presidendile annab jaanuarist volitused üle president Sir Craig Reedie, kes on WADAt juhtinud aastast 2014.

Kinnitati ka WADA 37,5 miljoni USD suurune eelarve aastaks 2020.

 

Lisainfo:

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-11/wadas-world-conference-declaration-calls-on-all-stakeholders-to-unite-against

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-11/wadas-world-conference-on-doping-in-sport-focuses-on-strengthened-rules-benefits

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-11/clean-sport-community-expresses-support-for-2021-world-anti-doping-code-on-first

 

Fotol (vasakult paremale): EAD testijuht Triin Lepp, EAD juhatuse liige Henn Vallimäe ja uus WADA president Witold Banka

 

Fotol EAD testijuht Triin Lepp ja EAD juhatuse liige Henn Vallimäe