WADA toob ära dopinguvastaste reeglite rikkumise statistika 2014. aastast nii riikide kui spordialade lõikes.

 

• Aruanne toob esile 1693 dopinguvastase reegli rikkumist (ADRV – anti-doping rule violations) 2014. aasta jooksul, mis hõlmab 109 rahvust ja 83 spordiala.
• 1462 rikkumist tuli halbadest analüütilisest leidudest (vastab koodeksis rikkumisele 2.1 ehk keelatud aine või selle metaboliitide või markerite sisaldumine sportlase proovis), 231 tõendus- ja luurepõhistest mitte-analüütilistest tulemustest (vastab 2009. a koodeksis rikkumistele 2.2-2.8 ja 2015. a koodeksis rikkumistele 2.2-2.10)
• 2014. aastal registreeritud 2287 halvast analüütilisest leiust lõppes 1462 rikkumisega, mis on 64%
• 231st mitte-analüütilisest rikkumisest panid 185 toime sportlased ja 46 sportlase abipersonal.
• Aruanne on viimane, mis on koostatud 2009. aasta koodeksi põhjal.

 

Allpool WADA edastatud ingliskeelsed dokumendid.

 

Loe ja lae statistikat 2014. aastast

 

Loe taustainfot, kuidas raportist paremat ülevaadet saada

 

Loe enamlevinud küsimusi raporti ja WADA testimisstatistika kohta