Valminud on EAD välispartnerite jaoks koostatud aruanne 2014. aasta kohta.

 

Kokkuvõte sisaldab 2014. aasta testimisstatistikat, koolitus- ja teavitustegevuste ülevaadet, koostööd riiklike ja rahvusvaheliste partneritega ning olulisemaid muudatusi 2015. aastal.

 

Read the annual report 2014 here