elc_esitlusPRESSITEADE

 

31.07.2015

 

Eesti Antidopingu uueks juhatuse liikmeks valiti senine haridusjuht Elina Kivinukk

 

Eile toimunud SA Eesti Antidoping nõukogu koosolekul valiti sihtasutuse uueks juhatuse liikmeks Elina Kivinukk. Juhatuse liikme volitused hakkavad kehtima 1. septembrist 2015, seni on Elina Kivinukk juhatuse liikme kohusetäitja endise juhataja Kristel Berendseni asemel.

 

Sihtasutuse nõukogu kuulutas välja avaliku konkursi juhatuse liikme ametikohale 4. juunil, konkursile laekus 15 avaldust.

 

Elina Kivinukk töötas seni SA Eesti Antidoping hariduse ja koolituse projektijuhina. Tal on sporditeaduste topeltmagistrikraad Jyväskylä ning Leipzigi ülikoolist, varasemalt on ta tegutsenud vabakutselise koolitajana ning vabaühenduste liidu EMSL koolitusjuhina.

 

Eesti Antidopingu missioon on seista Eestis puhta spordi eest koostöös riigi, ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kasutades ning arendades erialaseid teadmisi ja oskusi. Missiooni elluviimiseks viib sihtasutus läbi kvaliteetset dopingukontrolli, erinevatele sihtgruppidele mõeldud antidopingu alast haridustööd ja annab oma panuse kohalikku ning rahvusvahelisse antidopingu alasesse koostöösse. Sihtasutuse töös juhindutakse siseriiklikest ja rahvusvahelistest õigusaktidest ja üldtunnustatud dopinguvastastest põhimõtetest.

 

Lisainfo:

 

Indrek Oro
SA Eesti Antidoping nõukogu esimees
tel 501 1121