PRESSITEADE

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus (EADSE) selgitab, et Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium tegi esmaspäeval, 8. aprillil 2024 otsuse määrata vehkleja Sten Priinitsale 1,5-aastane võistluskeeld asukohateabe esitamise kohustuse rikkumise eest. Motiveeritud otsus esitatakse hiljemalt 22.04.2024.


EADSE juhatuse liikme Henn Vallimäe sõnul oli reeglite järgimine sportlase enda kätes, aga ta ei saanud sellega hakkama kolmel korral järjest. “Mõistame pahameelt, aga dopinguvastaste reeglite täitmine on võrdväärselt kohustuslik kõikidele sportlastele,” ütles Vallimäe.

Distsiplinaarkolleegium on sõltumatu otsustusorgan, kus hinnatakse esitatud tõendeid, kuulatakse ära poolte seisukohad ning langetatakse kehtivate dopinguvastaste reeglitega kooskõlas olev otsus. Otsust võib vaidlustada Eesti dopinguvastases apellatsioonikolleegiumis 21 päeva jooksul alates otsuse kättesaamisest.

Maailma dopinguvastases koodeksis on kehtestatud kokku 11 dopinguvastast reeglit, sh tippsportlaste poolne asukoheteabe esitamise kohustus. Koodeksi artiklites 2.1–2.11 sätestatud ühe või enama dopinguvastase reegli rikkumist käsitletakse dopinguna.

Karistus dopinguvastase reegli rikkumise eest võistluskeelu näol määrati Sten Priinitsale maailma dopinguvastase koodeksi (sh ka Eesti dopinguvastaste reeglite) artikli 2.4 rikkumise eest “sportlasepoolsed asukohateabega seotud rikkumised”.

EADSE on Priinitsa osas viimase 12 kuu jooksul registreerinud kolm asukohateabe esitamise kohustuse rikkumist ehk testimiselt puudumist – 2023. aasta juunis ja augustis ning 2024. aasta märtsis –, mille kohta esitati materjal koos tõenditega Eesti dopinguvastasele distsiplinaarkolleegiumile.
Sten Priinits on rahvusvahelise klassi epeevehkleja, 2024. aasta Eesti individuaalne ja võistkondlik meister, osalenud 2023.–2024. aasta hooajal Euroopa meistrivõistlustel, Euroopa Mängudel ning maailma karikavõistlustel. Sportlane on teadlik kuulumisest EADSE registreeritud testimisbaasi (RTP), kuhu arvatud sportlastel on kohustus esitada WADA andmehaldusprogrammis ADAMS teavet oma asukoha kohta ning määrata igaks kalendripäevaks 60-minutiline ajaaken võimalikuks võistlusväliseks testimiseks. Antud ajaakent on sportlasel võimalik muuta olukorrast tulenevalt ka vahetult enne selle algust. Sportlase enda poolt määratud 60-minutilises ajaaknas on sportlasel kohustus olla kättesaadav võistlusväliseks testimiseks. Selle kohustuse rikkumine fikseeritakse testimiselt puudumisena. Maailma Dopinguvastase Agentuuri (WADA) rahvusvahelise testimise ja uurimise (ISTI) standard ütleb, et asukohateabe kogumine ei ole eesmärk omaette, vaid vahend eesmärgi saavutamiseks, nimelt etteteatamata testimise tõhusaks ja tulemuslikuks korraldamiseks.

Võistluskeelu määramisel juhindus distsiplinaarkolleegium maailma dopinguvastase koodeksi artiklist 10.3.2, mille põhjal artikli 2.4 rikkumise eest kehtib võistluskeeld kaks aastat, mida võib vähendada kuni ühe aastani olenevalt sportlase süü astmest.

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse eesmärk on edendada Eestis diskrimineerimisvaba, eetilist ning ausat sporti. Sihtasutus koostab reegleid ja juhiseid, tõstes spordis osalejate teadlikkust läbi koolituste ja nõustamise ning teostades kontrolli ja järelevalvet. Organisatsiooni tegevus on suunatud sportlastele, spordi tugipersonalile ja spordiorganisatsioonidele.