Warning: Undefined array key "file" in /data01/virt98264/domeenid/www.eadse.ee/htdocs/wp-includes/media.php on line 1686

Lähtudes Maailma Dopinguvastase Agentuuri WADA rahvusvahelistest reeglitest on Eesti Antidopingu ja Spordieetika sihtasutuse töö vältimatuks osaks rahvusvaheline koostöö. Selle tegevuse raames osaleb EADSE meeskond ERASMUS+ rahastatud õpirände projektis. Projekti abil saab süvendada viimaste aastate jooksul on üha tihedamaks kasvanud koostööd Balti- ja Põhjamaadega, sealhulgas vahetada kogemusi ja parimaid praktikaid. Toimuvad visiidid Läti, Soome, Taani ja Norra kolleegide juurde.

26. -27. septembril võõrustaski Taani Antidopingu Agentuur (ADD) EADSE töötajaid Kopenhaagenis. Kaks päeva tihedat õppeprogrammi sisaldasid kõiki EADSE tegevusvaldkondi. Sarnaselt EADSEle kehtivad ka ADDle dopinguvastases võitluses maailma dopinguvastased reeglid ja standardid. Testimisprogrammi elluviimisel pannakse üha enam rõhku andmete kogumisele ja analüüsile, lähtudes iga spordiala jaoks määratud dopingutarvitamise riskiastmest. Samuti eraldatakse Taanis iga-aastaselt ressursse antidopingu teemaliste uuringute läbiviimiseks ning teadusartiklite koostamiseks. Dopinguvastane võitlus Taanis ei piirdu vaid keelatud ainete kasutamise ennetamisega tippspordis, vaid tegevusi on jõuliselt laiendatud ka harrastusspordile. Lisaks aktiivsele ennetustööle fitnessi- ja jõusaalides teostatakse seal regulaarselt ka dopingutestimisi harrastussportlaste seas. Ennetustöö hõlmab endas teavitustööd keelatud ainete kasutamise ohust jõusaali külastajate seas, mille käigus vestlevad ADD töötajad nii külastajate kui ka jõusaali treenerite ja omanikega.

Kuigi ADD põhifookus on nimest tulenevalt dopinguvastasel võitlusel, on järjest rohkem juhtumeid ilmnenud teistest spordieetika valdkondadest, mis nõuavad organisatsiooni mõjuala laiendamist. Üheskoos jagati väärkohtlemise valdkonnas toimuvates projektide ja ennetustöö kohta informatsiooni nii Eestis kui Taanis. ADD-le on väärkohtlemise temaatika võrdlemisi uus ning ennetuse ja juhtumite lahendamise reguleerimine on alles arendusjärgus. Siinkohal sai EADSE jagada oma praktikaid ning teadmisi, millest saaks õppida.

Taani pöörab suurt tähelepanu noortele ning nende tervisele, sellest lähtuvalt tutvustati EADSEle projekti „Spejlven“ („Sinu sõber peeglis“), mille eesmärk on ennetada dopingu kasutamist noorte seas tulevikus. Projekti läbiviimise vajalikkus sündis sotsiaalmeedia loodud ideaalse kehapildi kuvandist, mille tulemusel noored hakkasid oma keha häbenema ning seetõttu vältima ühiseid duširuume jms. Sotsiaalmeedias levivate ideaalpiltidega end võrreldes kerkib oht dopinguainete tarbimiseks, et saavutada piltidel nähtud tulemus. Taanlaste projekt kaasab lisaks lastele ka psühholooge, õpetajad ning lapsevanemad, kes on lastele eeskujuks, ning õpetab kuidas oma keha aktsepteerida ning mitte otsida abi dopinguainete kasutamise näol.

Fotol EADSE ensindajad ja Taani Antidopingu kolleegid

Oluliseks aruteluvaldkonnaks kujunes kokkuleppemängude käsitlemine, mis kogub maailmas järjest rohkem tähelepanu. EADSEle tutvustati Taani infokogumise allikaid ja uurimismudelit, misjärel toimus osapoolte vahel kogemuste ja praktikate jagamine. Arutati visioone ja tulevikuplaane valdkonna reguleerimise ja koostöö parendamiseks.

Lisaks Taanile külastas EADSE meeskond aasta alguses ERASMUS+ toel ka põhjanaabrite partnerorganisatsiooni – Soome Spordieetika Keskus (SUEK), kuhu kutsuti ka kolleegid Läti Antidopingu Büroost. Tänu sellele toimus elav diskussioon kolme riigi võimalikest koostööprojektidest ning arenguvõimalustest edaspidiseks. Saime oma koostööpartneritelt väga palju inspiratsiooni ja ideid , kuhu tulevikus pürgida ja kuidas saaks parandada Eesti ausa ja turvalise spordi keskkonda. Hindame väga, et nii Läti, Leedu, Soome kui ka Taani kolleegid on valmis meiega ühisprojektidesse astuma ja oleme kindlad, et meie koostöö jätkub ka järgnevatel aastatel.

Eesti, Soome ja Läti kolleegid antidopingu hariduse teemat arutamas

Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused kuuluvad autoritele, ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta.