EADSE koolitustegevuse koordinaator Marit Jukk Hollandis töövarjuna

17.10.2022

Erasmus+ täiskasvanuhariduse õpirände raames külastas Marit 10.-14. oktoobril Hollandi antidopingu agentuuri Dopingautoriteit, mille käigus tutvus ta lähemalt nende koolitusosakonna igapäevatööga. Lisaks oli Maritil võimalus osaleda kahel antidopingu koolitusel, millest üks viidi läbi tippujujatele ning teine fitness-sportlastele.

Marit: “Kui suures pildis on koolitussüsteem EADSEga sarnane, siis kindlasti annab suurem tiim neile võimaluse veelgi süsteemsemalt ja laiahaardelisemalt tegutseda. Mul oli võimalus tutvuda nende koolitusplaaniga ning saada seeläbi huvitavaid ideid näiteks selle kohta, mil moel kaasata antidopingu koolitusprogrammi ka lapsevanemaid ning harrastussportlasi. Sihtrühmade laiendamine on kindlasti oluline arengusuund ka EADSEs ning töövarjutamine andis selles osas hulganisti inspiratsiooni”.

Uudises kajastatakse vaid autori seisukohta ning Euroopa komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe kasutamise eest.