EADSE osales inspireerival WADA sümpoosionil

13.06.2022

11.-12. juunil toimus Šveitsis, Lausannes, Maailma dopinguvastase agentuuri (WADA) sümpoosion, mis tõi füüsiliselt kokku ligi 600 delegaati ning lisaks 200 virtuaalselt osalejat. Kuna koroonapandeemia tõttu lükati 2020., 2021. ja ka 2022. aasta alguses sümpoosiumi toimumist edasi, on meil hea meel, et nüüd sai see toimuda plaanipäraselt. EADSEst osalesid kohapeal juhatuse liige Henn Vallimäe ning testijuht Triin Lepp. EADSE osalemine sümpoosionil oli kindlasti väärtuslik ning andis võimaluse koostöölepeteks rahvusvaheliste partneritega.

WADA sümpoosionile kogunevad iga-aastaselt antidopingu eestvedajad rahvusvahelistest föderatsioonidest, riiklikest ja piirkondlikest dopinguvastastest organisatsioonidest ja suurürituste organisatsioonidest. Lisaks sportlased ja sportlaste esindajad, praktikud WADA akrediteeritud laboritest, ning muud sidusrühmad nagu näiteks teenusepakkujad, teadlased ja meedia – kõik, kes on lahutamatu osa ausast spordist. Selle aasta teemaks oli „Raising the Game“, eesmärgiga uurida ja arutleda, kuidas edendada dopinguvastast võitlust kogu maailmas sportlaste hüvangu nimel. Sümpoosium hõlmas erinevaid sessioone ja samuti arutelusid arenevate uuenduste üle dopinguvastastes võitluses.

Esimest korda olid mõned sümpoosioni sessioonid saadaval virtuaalsel platvormil, mis võimaldas registreerujatel ilma pikka reisi ette võtmata üritusel osaleda. Mitmed sessioonid, mis on programmis nõuete kohaselt kindlaks määratud, tehti veebis kättesaadavaks ja kaugosalejad said võimaluse reaalajas esinejatele küsimusi esitada.

Üritus sai alguse WADA presidendi Witold Bańka kõnega ja peadirektori Olivier Niggli ettekandega, millele järgnes 24 interaktiivset seanssi, milles osalesid dopinguvastased sidusrühmad tihedas koostöös WADA esindajatega. WADA president avaldas tänu ühise kogunemise eest ja tunnustas ülemaailmset dopinguvastast kogukonda koostöö eest dopinguvastase süsteemi säilitamiseks COVID-19 pandeemia ajal. Ta mõtiskles ka viiside üle, kuidas WADA ja kogukond saaksid ühiselt senisest veel tõhusamalt dopinguvastast võitlust edendada sportlase hüvangut silmas pidades.

Loe ingliskeelset tervikteksti siit: https://www.wada-ama.org/en/wada-annual-symposium.