EADSE töötajad osalesid Soome Spordieetika Keskuse täiendusseminaril

29.08.2022

Esimene Erasmus+ õpiränne toimus möödunud nädalalõpul Soomes, Vierumäkil, kus EADSE juht Henn Vallimäe, testijuht Triin Lepp ning koolitusjuht Marit Jukk osalesid Soome spordieetika keskuse dopingutestijate (SUEK/FINCIS) koolitusseminaril. Seminaril käsitleti dopingutestimise alateemasid, sh dopingureeglid-, ained, proovide analüüsimist ning dopingujuhtumite uurimist. Lisaks osaleti uue dopingukontrollimeetodi kuiva vere (Dry Blood Spot) testimise töötoas, kus katsetati nimetatud meetodit erinevate turul pakutavate variantide abil. Programmijärgne aeg kulges vabas õhkkonnas, mis andis EADSE töötajatele võimaluse vahetada kogemusi ning parimaid praktikaid SUEKi spetsialistidega.

SUEK tegeleb sarnaselt EADSEle dopinguvastase ennetustööga, spordivõistlustega manipuleerimise ennetamisega ning spordis väärkohtlemise ja ahistamise vastase võitlusega.

Uudises kajastatakse vaid autori seisukohta ning Euroopa komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe kasutamise eest.