EADSE võeti vastu United Lotteries for Integrity in Sports (ULIS) liikmeskonda. EADSE ja ULISe koostöö on toiminud juba peaaegu 2 aastat ning nüüd võeti EADSE kui Eesti riiklik kontaktpunkt ka organisatsiooni ametlikuks liikmeks.

ULIS on mittetulunduslik riiklike loteriide ühendus, mille eesmärk on kaitsta spordi ausust ja põhiväärtusi korruptsiooni, eriti aga spordivõistlustega manipuleerimise eest. Lisaks teeb ULIS tihedat koostööd ka erinevate spordiorganisatsioonide ja riigiasutustega. ULIS pakub erinevaid ennetavaid ja toetavaid teenuseid, nagu näiteks kihlveoturu monitoorimine, võimalike pettuste tuvastamine, aruandlus ja koolitamine.

EADSE toimib Eestis spordivõistlustega manipuleerimise vastase riikliku kontaktpunktina. Kontaktpunkti üheks ülesandeks on koguda teavet kahtlastest kihlvedudest või kokkulepetest, mis on sõlmitud Eesti spordis ning vajadusel edastada infot ja hoiatusi vajalikele organisatsioonidele. Lisaks ULISele teeb EADSE kihlveo toimuva jälgimiseks koostööd ka Sportradari ning IBIAga (International Betting Integrity Association).

ULISe president Gilles Maillet tervitas EADSEt uue liikmena ning lisas: “See koostöö on osa meie pidevatest jõupingutustest tagada spordi ausus ning ausad võistlused kogu maailmas.”

ULISe uudist saab lugeda siit.