Eesti sportlastega seotud veredopingu skandaali käigus tegi Algo Kärp omapoolse ülestunnistuse, mille alusel algatab Eesti Antidoping SA uurimise.

 

Tuginedes murdmaasuusataja Algo Kärpi poolt Eesti meedias (Õhtuleht, Postimees, Delfi) 04.-05.märtsil 2019 antud ütlustele ja 05.03.2019 telefonivestlusele Sihtasutus Eesti Antidoping (EAD) juhatuse liikmega on tuvastatud sportlase poolne Maailma dopinguvastase koodeksi dopinguvastase reegli 2.2. rikkumine.

 

WADA 2019. aasta keelatud ainete ja võtete nimekirjas on keelatuna toodud – M1 Vere ja vere koostisosade manipulatsioonid. On tõendatud, et sportlane on saanud vereülekandeid ühel või mitmel korral, mis oli korraldatud Saksamaal resideeriva arsti poolt. EAD andmetel ei ole sportlasel kehtivat raviotstarbelise kasutuse erandit (TUE).

 

Dopinguvastase reegli rikkumine võib kaasa tuua tulemuste tühistamise ja võistluskeelu määramise. Vastavalt Eesti dopinguvastastele reeglite (edaspidi EAD reeglid) p 10.2. järgi on dopinguvastase reegli 2.2. rikkumisel võistluskeeld neli aastat, välja arvatud juhul, kui sportlane või muu isik tõendab, et dopinguvastase reegli rikkumine ei olnud tahtlik.

 

Kuna tegu on tuvastatud rikkumisega siis EAD reegli 7.9.1. alusel on Algo Kärp’ile on määratud esialgne võistluskeeld alates teisipäevast, 5.märtsist 2019. Võistluskeeld laieneb kõigile võistlustele, üritustele või muudele tegevustele, mida korraldab, kutsub kokku, volitab või tunnustab FIS, Eesti Suusaliit või mis tahes muu Maailma antidopingu koodeksit järgiv organisatsioon.

 

EAD jätab omale õiguse keeldu muuta, arvestades uurimistoimingutel saadava infoga.

 

Eelnevalt on Rahvusvaheline Suusaliit FIS määranud alates 01.märtsist 2019 sarnaste piirangutega esialgse võistluskeelu Karel Tammjärvele ja Andreas Veerpalule.

 

Allikad:

 

Lisainfo:

Henn Vallimäe
Juhatuse liige
SA Eesti Antidoping
henn.vallimae@antidoping.ee
info@antidoping.ee
+372 5022554