14. september 2015

 

Eesti dopinguvastane apellatsioonikolleegium tegi otsused seoses Nikolajevi ja Vedehini karistustega

 

Eesti dopinguvastane apellatsioonikolleegium tegi otsused Ilja Nikolajevi ja Nikolai Vedehini karistuste kohta dopinguvastaste reeglite rikkumise eest. Kolleegium otsustas jätta jõusse Nikolajevile määratud kaheaastase võistluskeelu, Vedehini oma lühendati neljalt aastalt kahele.

 

Maikuus määras Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium karistused jooksjatele Ilja Nikolajevile ja Nikolai Vedehinile antidopingu reeglite rikkumise eest. Ilja Nikolajevil tuvastati rikkumine seoses ebanormaalsete muutustega sportlase hematoloogilises profiilis (verepassis) ning distsiplinaarkolleegium määras talle kaheaastase võistluskeelu 2013. aastal kehtinud maailma dopinguvastase koodeksi alusel. Tema kaheaastane võistluskeeld jäi apellatsioonkolleegiumi otsuse kohaselt muutmata, sest apellandi toodud tõendid ei olnud piisavad, et sportlase bioloogilise passi pädevust kahtluse alla seada. Karistus hakkas kehtima alates 3. veebruarist 2015.

 

Nikolai Vedehin sai 2015. aastast jõustunud uue koodeksi alusel nelja-aastase võistluskeelu seoses halva analüütilise leiu ilmnemisega võistlusvälises dopinguproovis. Vedehin oli tarvitanud ravimit Preductal, mis sisaldab keelatud ainet trimetasidiini. Apellatsioonikolleegium leidis, et tegemist ei olnud sportlasepoolse tahtliku petmisega, küll aga olulisel määral hooletusega. Kolleegium tühistas Vedehinile määratud nelja-aastase võistluskeelu ning tegi uue otsuse, millega määras jooksjale kaheaastase võistluskeelu alates 23. märtsist 2015.

 

„Meie omalt poolt tunnustame apellatsioonikolleegiumi tööd ja tehtud otsuseid. Loomulikult on sportlastel õigus otsus edasi kaevata ja seda 21 päeva jooksul järgmisesse instantsi, s.o Spordi Arbitraažikohtusse,“ kommenteeris Elina Kivinukk Eesti Antidopingust.

 

Otsused tegi Eesti dopinguvastane apellatsioonikolleegium koosseisus Paul Varul, Erki Nool, Mart Siimann ja Margus Viigimaa. Sõltumatu kolleegiumi liikmed nimetab ametisse Eesti Olümpiakomitee. Kolleegium arutab ja menetleb kaebusi distsiplinaarkolleegiumi otsuste peale.

 

Lisainfo:

Elina Kivinukk
Eesti Antidoping
Tel 5628 7762
elina.kivinukk@antidoping.ee