Tänasest on EAD kodulehel avalikustatud nelja harrastusjalgpalluri karistused dopinguvastase reegli rikkumise eest (vt taustaks pressiteadet). EAD esitab omalt poolt mõned kommentaarid:

 

* Harrastussportlastele kehtib maailma dopinguvastane koodeks samamoodi, nagu tippsportlastele. Seega lähtuti karistuste määramisel samast koodeksi punktist, nagu lähtutaks tippsportlaste puhul.

 

* Ainuke oluline erinevus tippsportlaste ja harrastussportlaste dopingujuhtumite menetlemisel on avalikustamine – harrastussportlaste puhul ei pea avalikustama inimeste nimesid, aineid jm. Antud juhul on need asjaolud tulnud avalikuks sportlaste enda valikul ajakirjanduse vahendusel. Sellest lähtuvalt pidas EAD mõistlikuks ka karistused avalikustada. EAD palub spordiüldsuselt nimetatud sportlaste osas mõistvat suhtumist.

 

* Dopingujuhtumid avalikustatakse, kui distsiplinaarkolleegiumi otsusest on möödas 21 päeva ja ükski osapool pole otsust edasi kaevanud.

 

* Miks nii pikk karistus? Ka rahvusvahelises praktikas on esinenud juhtum, kus sportlane oli tarvitanud kanepit ja sellele järgnes kaheaastane võistluskeeld. Karistuse pikkus ei sõltu aine kogusest (osadel ainetel kehtib siiski piirmäär) ega erinevate ainete arvust. Karistus ei ole võrreldav 2014. aastal kanepiga vahelejäänud Läti korvpalluri juhtumiga, sest siis kehtis 2009. aasta koodeks, kus karistused olid leebemad.

 

* Juhtumite karistuste erinevus tulenes asjaolust, et üks sportlastest tegi dopinguvastase organisatsiooniga rohkem koostööd – andis omapoolse selgituse, osales distsiplinaarkolleegiumi istungil.

 

* Juhtum on heaks näiteks, miks on vajalik ka harrastussportlaste seas antidopingu teemaline koolitus – koolitusel käsitletakse erinevaid riske ravimite, mõnuainete ja toidulisandite tarvitamisel, sportlaste käitumist dopingukontrollis, sportlaste õigusi ja kohustusi, juhul, kui proov osutub positiivseks. Antud juhul viivitasid sportlased põhjendamatult ja sellele järgnes rangeim võimalik karistus.

 

* Eesti Antidopingul on andmeid, et tegemist ei ole ainulaadse juhtumiga, kus sportlased kasutavad vastutustundetult mõnuaineid. Narkootikumide tarvitamine on ebatervislik ja ebasportlik, ka juhul, kui selle eesmärgiks pole sportliku soorituse tõstmine (näiteks tarvitatakse kanepit peol). Kui sportlase organismist avastatakse dopingukontrolli käigus ained, mis on WADA keelatud ainete nimekirjas, järgneb karistus. 2016. aastal kehtima hakanud keelatud ainete nimekirjaga saab tutvuda siin.