4. mail tähistatakse rahvusvahelist koolivägivalla ja -kiusamise vastast päeva, millega seoses kutsub EADSE tähelepanu pöörama kiusamise ennetamisele ka laste ja noorte spordis.

Kiusamisvaba päeva tähistamine spordiperes on oluline, sest turvalise spordikeskkonna aluseks on omavahelised positiivsed suhted. Spordis pole kohta negatiivsele käitumisele, sh kiusamisele, mis ühtlasi on üks väärkohtlemise liikidest. Selleks, et aidata kaasa turvalisema ja toetavama spordikeskkonna loomisele, pakume välja võimalikud tegevused, mida treener oma spordiorganisatsiooni toel võiks sel päeval ette võtta.

Esiteks võiks oma treeninggrupis korraldada rühmaarutelu teemal „Kiusamisvaba spordipere“. Teemad mida üheskoos arutada, võiksid olla järgmised: Miks kiusamine on halb? Mida teha kui mind kiusatakse? Mida teha kui näen, et kedagi teist kiusatakse? Kuhu ja kellele kiusamisest teatada? Anda lastele teada, et kiusamine pole ühemõtteliselt lubatud. Kiusamisest tuleb alati teada anda. Juhul kui teavitaja ise on ohver, tuleb rõhutada, et ta ei ole kiusamises kuidagi süüdi ning sellest tuleb rääkida täiskasvanule, keda usaldatakse. Sellised arutelud aitavad ennetada kiusamist ja loovad kiusamisjuhtumite lahendamiseks vajaliku avatuse ja oskuse tekkinud olukorras käituda. Leppige treeninggrupis kokku kindlad reeglid ja tegutsemisekord, mis aitavad kiusamist ennetada.

Teiseks saab treener tunnustada ka laste ja noorte positiivset käitumist ja suunata/õpetada neid teadlikult treeningkaaslasi toetama või neid kaasama ühistegevustesse. Positiivse käitumisega eeskuju võiks saada tunnustatud.

Lisaks koolile ja õpetajatele on ka treeneril kiusamisvaba päeva tähistamisel oluline roll, kuna ta saab aidata luua turvalisema ja toetavama spordikeskkonna ning edendada positiivset käitumist ja vastastikust lugupidamist.

Üheskoos kooliga tuleks jõuda mõtte- ja tegutsemisviisini, kus välistatakse mistahes väärkohtlemine spordis.