Iga viies tippspordis osaleja on kokku puutunud spordivõistluste manipuleerimisega

05.05.2021

Laiaulatuslik Erasmus+ uuring Euroopa riikide seas näitab, et ligi 20% spordis osalejatest on kokku puutunud otseselt või kaudselt spordivõistluste manipuleerimisega ehk kokkuleppemängudega.

Kokkuleppemängud on teadaolevalt ülemaailmselt levinud probleem ning kogu spordimaailma kahjustav tegevus. Genti ülikooli koordineeritud suureulatuslikus rahvusvahelises uuringus analüüsiti kokkuleppemängude levikut 7 Euroopa riigis (Austria, Belgia, Horvaatia, Prantsusmaa, Holland, Sveitš ja Ühendkuningriigid). Esmased uuringutulemused näitavad, et enam kui 5000 vastajast on 20% saanud otseselt pakkumise kokkuleppemänguks. 18% uuringus osalejatest vastas, et nad tunnevad isiklikult ühte või mitut isikut, kelle poole on pöördutud kokkuleppemängu pakkumisega. Lisaks tunnistas 8% vastajatest, et nad on ka ise teinud kellelegi pakkumise spordivõistluste manipuleerimiseks.

Spordikihlvedudega seotud kokkuleppemängude puhul panustatakse teadlikult mängule, kus manipuleeritakse otseselt kas võistluse tulemusega või mõne konkreetse sündmusega võistluste ajal. Vaid 10% vastanutest, kes olid kokku puutunud kokkuleppemängudega märkisid, et neile tehti pakkumine panustada manipuleeritavale mängule eesmärgiga teenida raha.  Ligi 40% vastanutest märkis, et tundsid tugevat survet kokkuleppemängus osalemiseks ning 36% uuritavatest vastas, et neid ajendas võistlusi manipuleerima pakutava tasu suurus või rahalised raskused.

Spordivõistlustele panustamine ning võimalik manipuleerimine on ülemaailmselt märkimisväärne probleem, kuid paraku selle mastaapsust alahinnatakse ning ei teadvustata probleemi tõsidust. ERASMUS+ projekt on seega sihiks võtnud vastavate tegevusmeetmete ja tööriistade väljatöötamise, mis käsitlevad spordivõistluste manipuleerimise ennetamist. Ühtlasi selgub uuringust, et suur hulk vastanute hulgast (48%), kellele on tehtud pakkumine kokkuleppemänguks, ei ole sellest mitte kunagi teada andnud. Vaid mõnel üksikul korral anti sellisest tegevusest teada anonüümse vihjeliini kaudu teatud organisatsioonile või politseile. Sellest võib järeldada, et inimesed ei ole kas teadlikud vihjeliini olemasolust ja/või kardetakse sageli oma kahtlustest või teadmisest teada anda. Seega on lisaks üleüldisele teadlikkuse tõstmisele ja teavituskampaaniate loomisele äärmiselt oluline kaitsta neid inimesi, kes on otsustanud kas kokkuleppemängu juhtumit  üles tunnistada või ebaõigest tegevusest teatada.

Sportlastel tuleb järgida lihtsaid reegleid:

  • Ära panusta enda spordialal!
  • Ära manipuleeri, anna alati endast parim!
  • Ära jaga siseinformatsiooni!
  • Teata toimuvast! Informeeri koheselt EADSE vihjeliini, kui märkad kahtlast tegevust või oled sellest teadlik.

 

Ülevaatlikud videod spordivõistlustega manipuleerimise olemusest ja tagajärgedest.

Lisalugemist spordivõistluste manipuleerimise vastasest ennetustööst.

Allikas:

Nearly 20% of people in sports confronted with (in)direct match-fixing proposals. 2021. Universiteit Gent. https://www.ugent.be/en/news-events/matchfixing.