iNADO kohtumine ja WADA sümpoosion 2023

17.03.2023

Tänavu esindasid EADSEt iga-aastasel iNADO kohtumisel ja WADA sümpoosionil EADSE juhatuse liige Henn Vallimäe, juhtivuurija Remo Perli ning koolitustegevuse koordinaator Marit Jukk.

12.-13. märtsil Lausannes, Šveitsis toimunud iNADO kohtumine tõi kokku antidopingu agentuuride töötajaid üle maailma. Sel aastal keskenduti soolisele võrdõiguslikkusele antidopingu agentuurides ning naiste osatähtsusele juhtivatel positsioonidel. Samuti oli fookuses teabe kogumise ja uurimise olulisus dopingutestimiste planeerimisel ning nii sportlaste kui nende tugipersonali koolitustegevus. Lisaks tõstatati ühe olulise teemana võimaliku korruptsioonivastase agentuuri loomine spordis (World Anti-Corruptsion Agency, WACA). Altkäemaks, kihlveopettused, spordivõistluste piletimüügipettused, häälte ostmine jm on tegevused, mis võivad spordimaailmas aset leida ning mille vastu tuleks senisest süsteemsemalt võidelda.

14.-15. märtsil toimunud WADA sümpoosion võõrustas keskeltläbi 850 antidopingu valdkonna kujundajat üle maailma. Esindatud olid nii rahvusvahelised spordiorganisatsioonid, riiklikud ja piirkondlikud antidopingu agentuurid, süürürituste korradajad, sportlased, valitsused, WADA akrediteeritud laborid, teadlased ja teenusepakkujad. Sümpoosioni kandvaks teemaks oli “Ühiselt dopinguvaba spordimaailma poole”.

17. sümpoosioni programm hõlmas mitmeid erinevaid teemasid, mida käsitleti kokku 22 interaktiivsel sessioonil. Sarnaselt iNADO kohtumisele, oli ka WADA sümpoosionil kandvaks teemaks teabe kogumise ja uurimise olulisus dopingutestimiste planeerimisel. Lisaks informatiivsed sessioonid, mis käsitlesid uuenenud keelatud ainete ja meetodite nimekirja ning sportlase bioloogilise passi analüüsimist. Päeva lõpetas küsimuste ja vastuste sessioon WADA presidendi Witold Bańka ja asepresidendi Yang Yang’iga, kes vastasid osalejate seas mis tahes tekkinud küsimustele. Sümpoosioni 2. päeva keskmes oli WADA koolitustegevuse standardi rakendamine ning sportlaste ombudsmani programmi loomine (Athletes’ Anti-Doping Ombuds Program). Programmi eesmärk on pakkuda sportlastele üle maailma tasuta ja erapooletut nõu antidopingut puudutavates küsimustes.

iNADO kohtumine kui ka WADA sümpoosion pakkus EADSE töötajatele väärt mõtteainet ning hulganisti ideid, kuidas senisest veelgi tõhusamalt panustada antidopingu ennetustegevustesse. Dopinguvastase võitluse tagamisel on oluline tihe rahvusvaheline koostöö kõigi osapooltega ning järjest enam pööratakse tähelepanu sportlaste õigustele ning nende kaasamisele antud protsessi.