Vastselt allakirjutatud koalitsioonilepingust võib lugeda: „Seisame selle eest, et spordis järgitaks ausa mängu reegleid. Saavutusspordis keelatud ainete kasutamise avastamiseks, tõkestamiseks ja dopinguvaba spordi propageerimiseks arendame koostööd WADA ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega, toetame selleks ellu kutsutud struktuure Eestis ja hoiame vastava õigusruumi ajakohasena.“ (p 14.45)

 

„Loomulikult väärib selline samm tunnustust,“ kinnitab Kristel Berendsen, Eesti Antidopingu juhatuse liige. „Justiitsministeeriumi initsiatiivil on viimasel ajal arutatud riikliku järelevalve organiseerimise üle. Kuna teema langeb mitme ministeeriumi – Kultuuri- ja Justiitsministeeriumi – vahele, peame oluliseks ka poliitilist toetust.“

 

Laialdasem diskussioon on oluline ka seetõttu, et antidopingu teemad pole ainult tippspordiga seotud, vaid järjest enam on see laiema rahvatervise küsimus.

 

Dopinguvastase võitluse äramärkimine koalitsioonilepingutes on levinud mujalgi, näiteks on see mainitud Saksamaal. See asjaolu toodi hea näitena äsja toimunud dopinguvastaste organisatsioonide instituudi iNADO konverentsil Lausanne’is ning andis Eesti Antidopingule head eeskuju.

 

Soovime uuele koalitsioonile jõudu!

 

Vaata koalitsiooni täisteksti siit