Koroonavastase ninasprei BioBlock lubatavus spordis

06.05.2021

Eestis välja arendatud koroonavastane ninasprei BioBlock on osutunud tähelepanuväärselt populaarseks, mille tõttu on tõusnud esile küsimus selle kasutamise lubatavuse kohta spordis. Icosageni turundusjuhi ja Tartu Ülikooli konsortsiumi liikme info põhjal saame öelda, et antud toote tarvitamine ei suurenda sportlikku sooritusvõimet ning selle kasutamine on lubatud.

BioBlock ninasprei toime põhineb veiste ternespiimast eraldatud koronaviiruse SARS-CoV-2 vastastel antikehadel. Tootja esindaja sõnul puhastati ja töödeldi ternespiima mitmete tehnoloogiate abil eesmärgiga just vajalikud antikehad sealt eraldada. Seepärast on ternespiima teiste komponentide (sh kasvufaktorite) hulk antud tootes tõenäoliselt väga väike (kui üldse). Seega võimalus, et need kaduvväiksed kogused põhjustaksid dopinguproovis halva analüütilise leiu, on äärmiselt ebatõenäoline.

Vältimaks hilisemaid arusaamatusi, soovitame sportlastel BioBlock ninasprei kasutamine kindlasti dopingukontrolli vormil (DCF) deklareerida!

Rohkem infot toote kohta: https://www.icosagen.com/koroonaviirus

Meeldetuletus sportlastele koroonavaktsiinide osas

Covid-19 vaktsiine puudutavat infot jälgitakse äärmise põhjalikkusega ning kohe, kui mõne vaktsiini koostis osutub problemaatiliseks, teavitatakse sellest ka sportlaskonda. Pandeemia ajal on WADA jaoks peamine sportlaste tervise tagamine ning praegune seisukoht on see, et Covid-19 vaktsiinide koostis ei ole vastuolus ausa spordi põhimõtete ega WADA keelatud ainete ja keelatud meetodite nimekirjaga. WADA jätkab tihedat koostööd nii vaktsiinide tootjatega (sh Pfizer) kui ka üldist ravimitööstust esindava organisatsiooniga (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations), teadmaks pakutavate vaktsiinide täpset koostist ning tagamaks uusima info kiire kommunikeerimine sportlastele ja tugipersonalile.

Kogu Covid-19 puudutav info on kättesaadav WADA kodulehel. Eestikeelse ülevaate Covid-19 vaktsiiniarendusest leiab Ravimiameti veebilehelt: https://ravimiamet.ee/

Lisainfo: Janne Sepp, janne.sepp@antidoping.ee