Eesti Antidoping selgitab, mis järgneb peale seda, kui sportlase proovist on leitud halb analüütiline leid. Teksti koostamisel on kasutatud maailma dopinguvastast koodeksit (sel puhul on sulgudes viidatud koodeksi artiklile) ning Eesti Antidopingu seniseid kogemusi. Antakse soovitusi seletuskirja kirjutamiseks, samuti tuuakse lühidalt ära põhimõtted koodeksist.

Loomulikult tuleb arvestada, et lõpliku karistuse määrab Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium, arvestades koodeksit ning konkreetse juhtumi asjaolusid.

Loe täpsemalt siit