Seoses saabuva WADA eestseisuse (Executive Committee) kohtumisega, kus tuleb arutlusele Venemaa staatuse ennistamine, on tekkinud antidopingu ringkonnas suuremat sorti arutelu. Allpool on toodud mõned sammud kogu protsessis koos asjakohaste linkidega.

 

  1. Venemaa on kuulutatud WADA nõuetele mittevastavaks alates 2015. aasta novembrist.
  2. Staatuse ennistamiseks töötati välja põhjalik ajakava (roadmap to compliance), mis kajastab olulisemaid samme, et taastada usaldusväärne antidopingu programm Venemaal.
  3. WADA eestseisuse koosolekul 20. septembril 2018 pidi Venemaa küsimus tulema taas päevakorda, vastav WADA komitee (edaspidi CRC ehk Compliance Review Committee) tegi põhjaliku ülevaate olukorrast ning tegi ettepaneku WADA-le Venemaa staatust mitte ennistada, sest täitmata on ajakava kaks olulist sammu: McLareni raporti tulemuste avalik tunnistamine ning ligipääs Moskva labori proovidele ja analüüsi tulemustele. Küsimust arutati Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu antidopingu huvirühma CAHAMA tasandil, töötati välja ühised seisukohad, ning uurinud üksikasju, toetati CRC ettepanekut.
  4. 14. septembril 2018 ilmus WADA pressiteade, et CRC on oma seisukohta muutnud ning teeb WADA juhtivorganile ettepaneku Venemaa staatuse ennistamiseks.
  5. Ilmselt oli see info mitteametlikes kanalites juba levinud, sest Suurbritannia sportlased tegid 13. septembril ühisavalduse, vt lisaks ka hashtag #NoUturnWADA
  6. 15. septembril 2018 avalikustas WADA asjassepuutuva kirjavahetuse Venemaa spordiministri ja WADA presidendi vahel
  7. 16. septembril taandas Beckie Scott oma liikmelisuse CRC-st, vt kajastavat uudist.
  8. 17. septembril 2018 avaldas antidopingu agentuuride katusorganisatsioon iNADO pressiteate kritiseerides nii tehtavat otsuse sisu kui ka protsessi, et erinevaid osapooli pole piisavalt kaasatud.
  9. Ühisavaldus juhtivatelt antidopingu agentuuridelt ilmus 18. septembril nõudes otsuse edasilükkamist.

Ülevaatliku artikli leiab ka portaalist Sports Integrity Initiative.