7.-9. juunini toimus Oslos (Norra) rahvusvaheline konverents dopinguteemadest rahvatervises, ingliskeelse nimetusega „Doping and Public Health“. Osales ligikaudu 200 inimest eri riikidest ning organisatsioonidest. Esindatud olid nii antidopingu agentuurid kui avaliku sektori asutused, kes keelatud ainete tarvitamise valdkonnaga kokku puutuvad.

 

Esinejate valik oli mitmekülgne, kaetud olid erinevad teemad dopingu esinemisest rahvatervise valdkonnas, käsitleti dopingu tarvitamist jõusaalides, jagati uuemaid uuringuid anaboolsete steroidide tuvastamisest, keelatud ainete maaletoomisest ning dopingu tarvitamisest eri sihtgruppide seas (nt tudengid, kinnipeetavad jne), eraldi käsitleti toidulisandite tarvitamise tavasid ning kogukondlikku lähenemist dopingu vastu võitlemisel.

 

Allpool on toodud mõned teemade kaupa pidepunktid (sulgudes on ettekandja perekonnanimi).

 

Steroidide manustamine

– Steroidide manustamine mõjub eriti ülakehale (Pope’i ettekanne)

– Bigorexia on steroidikasutajate seas levinud kehaimidžihäire, mida tekitab mure, et inimese keha pole piisavalt atraktiivne ning seetõttu peab ta ainete tarvitamist jätkama. (Pope)

– Erinevalt levinud arusaamisele, et steroidid tekitavad agressiivsust, väidab esineja Pope, et enamikul steroidikasutajatest agressiivsust siiski ei esine, aga kui on erandeid, on see väga mingil põhjusel ekstreemses vormis

– Steroidide kasutamine mõjub halvasti nägemismälule. (Pope)

– Steroidide kasutamine tõstab vähirakkude arvu. (Thornby)

 

Valitsussektori roll

* Vajalikud on tähenduslikud karistused keelatud ainete maaletoomise eest (Niggli)

* Oluline on reguleerida riiklikul tasandil infovahetust, jälitustegevuse läbiviimist ning võidelda dopingainete maaletoomise vastu (sh väljaspool spordivaldkonda)

 

Toidulisandite tarvitamine

* Toidulisandid võivad sisaldada dopingaineid

– deklareeritult (nt higenamiin, oktopamiin, DHEA)

– varjatult (nt geranamiin)

– sihilikult (meelega lisatud keelatud aineid, aga pole sildile märgitud)

– saastunult (pole meelega lisatud, aga pole ka sildile märgitud) (deHon)

* Soovitus, et tuleb kindlasti eemale hoida esimesest ja teisest kategooriast ning toodetest, mis tunduvad liiga hea, et tõsi olla (too good to be true) (deHon)

* Levinud on arusaam, et toidulisandite tarvitamine võib olla ukseavajaks keelatud ainete tarvitamisele, aga tuleb ka meeles pidada vastupidist efekti: see võib ka eemale hoida, et tarvitataks keelatud aineid (deHon)

* Huvitav koduleht Hollandi Antidopingu agentuurilt

* Vaid 31% uuritutest teadis riskist, et toidulisandites võib olla keelatud aineid (Backhouse)

* 38% uuritutest uskus, et antidopingu agentuuril on nimekiri toidulisanditest, mida on lubatud tarvitada (Backhouse)

 

Huvitav “motivatsioonimudel” keelatud ainete tarvitamiseks

Ning lõpuks mõtlemapanev lähenemine antidopingu ennetustöö tegemiseks. Inimeste käitumist määravat ära tema motivatsioon ning võimalused ja seda nii isiklikul, sotsiaalsel kui ka struktuurilisel tasandil. Nii võiks koolitusmoodulite väljatöötamisel arvesse võtta erinevaid tegureid sportlase otsuse tegemisel.

 

Kuna osalemine konverentsil sai osaliselt toetust Unesco rahastatud poliitika kujundamise projektist, on allpool toodud ka otsesed seosed antud projekti tegevustega:

– Konverentsil rõhutati järjepidevalt valdkondadevahelist koostööd ning vajalikku valitsussektori toetust dopinguvastasele võitlusele

– Karistused keelatud ainete maaletoomise eest tuleb muuta asjakohasemaks (keelatud ainete vahendaja ei pruugi ise sportlasena tegutseda ning võistluskeeld ei oma tema jaoks tähendust)

– Toidulisandite reguleerimise teema oluline, temaatilised slaidid saadeti ka toidu- ja veterinaarameti esindajatele

– Keelatud ainete maaletoomisega seotud materjal edastati prokuratuurile

 

Täpsemalt saab lugeda konverentsi kodulehelt

 

Konverentsil käimist toetas Eesti Kultuurkapital ning UNESCO dopingu vastu võitlemise fond.