Projekti IntegriSport 3.0 kokkusaamine Tallinnas

Kas e-sport on sport? Või on see (hasart)mäng? Või lihtsalt meelelahutus? Erinevatel asutustel erinevad arvamused. Samas on e-sport järjest kasvav valdkond, mis kaasab järjest rohkem noori ja mõistlik oleks osapoolte kaasamisel ja kokkulepitud reeglite kehtestamisel olla proaktiivne. EADSE ja CSCF Sport Integrity Group on ühise projekti IntegriSport 3.0 raames otsustanud saada ülevaade e-spordi toimimisest Eestis ja ühise arusaama kujundamiseks alustanud arvamuste koondamist. Projekti esimese etapina intervjueeriti ühelt poolt e-spordi eestvedajaid ja e-sportlasi, teisalt vastutust omavaid institutsioone, sh Justiitsministeerium, Kultuuriministeerium, Maksu- ja Tolliamet, Eesti Olümpiakomitee jne. Järgnevalt viiakse Eestis läbi e-sporti kajastav uuring ja korraldatakse osapoolte kokkusaamiseks seminar, mis annab võimaluse ühise laua taga arutada, kuidas e-sportlikku liikumist organiseeritult ja üheselt mõistetavalt käsitleda ja arendada.