Henn Vallimäe

Eesti Antidopingu nõukogu valis juhatuse liikme konkursil osalenud kandidaatidest välja Henn Vallimäe,

kes on alates detsembri keskpaigast asunud oma tööülesandeid täitma.

 

Eesti Antidoping nõukogu esimees dr Indrek Oro: “ Henn Vallimäe eelisteks teiste kandidaatidega võrreldes oli tema senine administratiivne kogemus ja selge tulevikunägemus arengutest ausa spordi eest seismisel.”

Henn Vallimäe ütles, et  tema esmaseks sooviks on sujuv liitumine puhta spordi eest seisva rahvusliku organisatsiooniga ning kujundada see lähiajal spordieetika järelevalve ja koolitamise keskuseks.  „Spordi tulevik seisneb paljuski selles, kuidas suudetakse tagada spordivõistluste tulemuste määramatus ning kaitsta kõigi sportlaste põhiõigust – võtta osa puhtast spordist,“  ütles Vallimäe.

 

Henn Vallimäe on varem töötanud Tartu Ülikooli Pärnu kolledži direktorina  aastatel 2009  –  2018,  Eesti Võrkpalli Liidu tegevjuhina 2001 – 2009, Kultuuriministeeriumi spordi asekantslerina  1996 – 2000 ning õppejõuna Tartu Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis. Ta on osalenud spordiseaduse, spordipoliitika põhialuste jt spordistrateegia alusdokumentide väljatöötamisel ja järelevalvel, õppejõuna õpetab TÜ Pärnu kolledži spordikorralduse üliõpilastele spordistrateegia valdkonna õppeaineid.

 

Henn Vallimäe on saanud Tartu Ülikoolist kaks lõpudiplomit – õpetaja-treenerina kehakultuuriteaduskonnast 1977 ning juristina õigusteaduskonnast 1994. Tal on doktorikraad pedagoogikas, väitekiri tippklassi kümnevõistlejate treeningust on kaitstud Moskva oblasti riiklikus kehakultuuriinstituudis 1988.
Eesti Antidoping seisab Eestis puhta spordi eest koostöös riigi, ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, viies läbi kvaliteetset dopingukontrolli, erinevatele sihtgruppidele mõeldud haridustööd ja annab oma panuse kohalikku ja rahvusvahelisse koostöösse. Lähiaastate perspektiivis on sihtasutusel plaanis tegelda kokkuleppemängude vastase võitluse ja teiste spordi terviklikkuse teemadega, sh vägivalla ja korruptsioonivastane võitlus spordis, spordieetika küsimused, hea juhtimistava jm.

 

 

 

Lisainfo:
Henn Vallimäe
Juhatuse liige
SA Eesti Antidoping
henn.vallimae@antidoping.ee
info@antidoping.ee
+372 5022554