19. aprillil tähistatakse ülemaailmset ausa spordi päeva (Play True Day), mida korraldatakse Maailma Dopinguvastase Agentuuri eestvedamisel juba 2014. aastast. Sel päeval pööratakse tähelepanu nii spordi üldistele eetilistele aspektidele kui ka dopingujuhtumite ennetamisele, tõstes teadlikkust spordis keelatud ainetest ning meetoditest. Spordis keelatud ainete nimekirja kuulub ka arvestatav hulk raviaineid, mistõttu on oluline, et enne ravimi kasutamist veenduks sportlane, kas ravimi tarvitamine on lubatud.

Ravimiameti blogis selgitab Ravimiameti ravimiohutuse osakonna spetsialist Janne Sepp:

MILLISED AINED ON SPORDIS KEELATUD?

Spordis keelatud ainete ja meetodite nimekirja annab välja ning uuendab igal aastal Maailma Dopinguvastane Agentuur (World Antidoping Agency, WADA). Sellesse nimekirja kuuluvad ka mitmed raviained. Raviaine võib olla kas täielikult keelatud, keelatud ainult võistluste ajal või keelatud vaid teatud spordialadel.

MIKS TEATUD RAVIAINED ON SPORDIS KEELATUD?

Raviaine lisatakse WADA keelatud ainete nimekirja, kui ta vastab kahele kolmest kriteeriumist:

 • tõstab sportlikku sooritusvõimet;
 • on ohtlik sportlase tervisele;
 • kahjustab spordi vaimu.

See nimekiri kehtib nii eri riikide kui ka eri spordialade jaoks. Selleks, et sportlastel ja ka harrastajatel oleks hõlpsam kontrollida, kas nende poolt kasutatud ravimid on spordis lubatud, lõi Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus (EADSE) koostöös Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutusega ravimiotsingu, kus on see info olemas kõikide ravimite kohta, mida Eestis turustatakse.

MILLIST INFOT LEIAB EADSE-I RAVIMIOTSINGUST?

EADSE ravimiotsing on ühendatud Ravimiameti ravimiregistriga, mis hoiab otsingu ajakohasena ning võimaldab kohest ligipääsu ka pakendi infolehele. Lihtsad ja selgesti mõistetavad valgusfoori värvides pöidlamärgid aitavad mõista, kas ravim on spordis lubatud, keelatud või on kasutamisel teatavad piirangud. Vajadusel on ravimi juures ka selgitav kommentaar.

Ravimiotsingus on teave ainult Eestis turustatavate ravimite kohta. Seal ei ole infot ravimtaimede, toidulisandite ega muude toodete kohta.

MIS SAAB SIIS, KUI SPORTLANE PEAB TARVITAMA RAVIMIT, MILLE WADA ON SPORDIS KEELANUD?

Kui keelatud toimeainet sisaldava ravimi kasutamine on sportlase elu või tervise seisukohalt möödapääsmatu ning pole sobivaid alternatiive, tuleb sportlasel taotleda EADSE-lt raviotstarbelise kasutamise erand (Therapeutic Use Extemption, TUE).

Samuti on oluline meeles pidada, et ravimite ostmine interneti teel on turvaline vaid legaalsetest internetiapteekidest. Ravimikasutaja jaoks võib tunduda ahvatlev osta ravimeid veebilehtedelt, kus pakutavad ravimid on odavamad, ei nõuta retsepti ja seejuures väidetakse, et ravimid on 100% ohutud. Tuleb meeles pidada, et kui ei ole võimalik veenduda internetiapteegi seaduslikkuses, siis ei ole võimalik ka veenduda ravimite ohutuses. Kui veebilehtedel müüakse võltsitud ravimeid, siis lisaks sellele, et nad võivad olla inimese tervisele ohtlikud, võivad need ravimid sisaldada aineid, mida ei ole pakendil näidatud ning sportlane võib minna pahuksisse seadusandlusega.

Internetiapteegi teenust võib pakkuda vaid tegevusluba omav üldapteek. Eesti internetiapteegid tunneb ära logode järgi:

Logod näitavad, et apteek on seaduslik ja sel on tegevusluba. Logod on kohustuslikud kõigile internetiapteekidele ja need on turvalise kanali kaudu seotud Ravimiameti kodulehega.

Lisaks tasub olla ettevaatlik erinevate toidulisandite tellimisel. Toidulisandite käitlemise nõuete kohta saab täpsemat infot Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehelt.

MEELESPEA: 
 • Informeeri oma arsti, kui oled sportlane
 • Tea, et osad ravimid võivad olla spordis keelatud
 • Kontrolli, kas Sinu ravimid on spordis lubatud:
  – EADSE ravimiotsingust;
  – Global DRO (teistes riikides turustatud ravimite otsingud).
 • Vajadusel taotle TUE.

Lisainfo:

 • WADA keelatud ainete ja meetodite nimekiri.
 • Ausa spordi päeva ametlik veebileht.

Allikas: Ravimiameti blogi