Sporditurvalisuse aluseks on vastutus ja koostöö

01.06.2022

Üha enam lapsi ja noori on kaasatud spordiklubide ja spordikoolide tegevusse, kus treeningutel ja võistlustel viibitakse oluline osa päevast. Lisaks positiivsele kogemusele, mida sportimine pakub, peab see toimuma ka turvalises keskkonnas. Vastutus väärkohtlemise ennetamisel ehk sporditurvalisuse tagamisel on kõigil osapooltel – spordijuhtidel, treeneritel ja lapsevanematel. Turvalist sportimiskeskkonda saab kindlustada üheskoos pingutades, märgates ja reageerides.  

Tänasel lastekaitsepäeval saame sporditurvalisuse teemal rääkida üha positiivsemas valguses. Aasta tagasi valmis Eesti Antidopingu ja Sporditeabe Sihtasutuse (EADSE) poolt koostöös erinevate ekspertidega spordipersonali käitumisjuhend laste ja noorte väärkohtlemise ennetamiseks ning juhtumite lahendamiseks. Juhendi sõnum edasiste sammude kohta oli, et igal spordialaliidul, spordiklubil ja spordikoolil peaks olema kehtestatud oma sisekord. Kord sisaldab ühiseid käitumisreegleid ning juhtumitele reageerimise, teavitamise ja lahendamise juhised. 

EADSE on tänaseks välja töötanud nimetatud KODUKORRA näidise, millest spordiorganisatsioonid, arvestades oma spordiala erisusi, saaksid lähtuda.  

Lisaks pakub EADSE sel aastal veel koostöös sotsiaalministeeriumiga spordialaliitudele 20 vägivallaennetuse koolitust, mille käigus toimuvad juhtumianalüüsid ja kodukorra rakendamise seminarid. 

Loe lisaks: Spordipersonali käitumisjuhend laste ja noorte väärkohtlemise ennetamiseks ning juhtumite lahendamiseks (2021)